Відділення релігієзнавства
Завідувач відділу
Саган Олександр Назарович - доктор філософських наук, професор

кімн. 323;
тел.(044) 279-04-18
Основні напрямки роботи
 • наукова розробка фундаментальних і прикладних проблем релігієзнавства;
 • вивчення релігійних процесів в Україні і підготовка на основі цих досліджень наукових праць, а також відповідних науково-аналітичних та експертних документів;
 • підготовка нових наукових, науково-популярних, довідникових видань та підручників, наукове редагування і видання творів видатних релігієзнавців та богословів тощо.
Науково-дослідні теми
 • Тенденції розвитку релігії і релігійності в українському суспільстві (2000 – 2002)
 • (керівник теми П.Л.Яроцький);
 • Трансформація релігійної духовності в умовах модерну і постмодерну (2000 – 2002) (керівник теми А.М.Колодний);
 • Проблема співвідношення релігійного і національного чинників у суспільному житті України (2003-2005) (керівник теми Л.О.Филипович);
 • Релігія в контексті глобалізаційних процесів сучасності (2003-2005)
 • (керівник теми А.М.Колодний);
 • Релігійний фактор в контексті політичного життя і духовних трансформацій українського суспільства: історія, стан, перспективи (2002-2004) (керівник теми П.Л.Яроцький);
 • Дисциплінарна структура релігієзнавства: змістовне наповнення і тенденції змін (2006 – 2008) (керівник теми А.М.Колодний);
 • Процес конфесіоналізації релігії: закономірності і прогнози (український і світовий контекст) (2006 – 2008) (керівник теми Л.О.Филипович);
 • Поліконфесійність України як вияв її входження в культурно-цивілізаційний діалог ХХІ століття (2007 – 2011) (керівник теми Л.О.Филипович);
 • Природа мусульманського максималізму і прогнози його виявів на українських теренах (2007 – 2010) (керівник теми А.В.Арістова);
 • Релігія в контексті соціокультурних трансформацій України у першій чверті ХХІ ст.( ІІ кв. 2008- ІV кв. 2008) (керівник теми Л.О.Филипович);
 • Трансформації релігійної свідомості пострадянського віруючого у сільському і міському середовищі (український і російський контекст) (2008 – 2009) (керівник теми А.М.Колодний);
 • Релігійний фактор в контексті духовного розвитку сучасної України (2009 – 2011) (керівник теми А.М.Колодний);
 • Практичне релігієзнавство: предметне поле і функціональна природа (2009 – 2011) (керівник теми Л.О.Филипович);
 • Внутрішньоконфесійні процеси в ісламі та шляхи їх толерантизації (2010 – 2012) (керівник теми А.В.Арістова);
 • Інституціалізаційні процеси в сучасних релігіях: загальні закономірності та особливості українського контексту (2012 – 2014) (керівник теми Л.О.Филипович);
 • Релігійний фактор в духовно-культурному просторі сучасної України (2012 – 2014) (керівник теми А.М.Колодний);
 • Трансформація функцій релігійних інституцій в процесах суспільних перетворень України (2015 – 2016) (керівник теми Л.О.Филипович);
 • Релігійний феномен у змінах його структурних складових і перспективах десакралізації (2015 – 2017) (керівник теми А.М.Колодний);
 • Релігійні ідентичності в контексті культурно-цивілізаційного вибору України (2017 – 2019) (керівник теми Л.О.Филипович);
 • Конфесійна диференціація релігійного життя сучасної України: проблеми толерантизації (2018 – 2020) (керівник теми А.М.Колодний);
 • Розбудова українського світу: релігійні фактори сприяння і протидії процесу (2020 – 2021) (керівник теми Л.О.Филипович);
 • Георелігійні процеси і конфесійні трансформації в Україні (2020 – 2022) (керівник теми О.Н.Саган);
Загальні питання релігієзнавства
 1. Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. За ред. А.Колодного і Б.Лобовика. – К., 1996
 2. Релігієзнавчий словник. За ред. А.Колодного і Б.Лобовика. - К., 1996
 3. Феномен релігії. Збірник. За ред. А.Колодного. – К., 1996
 4. Єленський В. Є. та ін. Релігія. Церква. Молодь. Колект. монографія. – К., 1996
 5. Колодний А. Феномен релігії: природа, структура, функціональність, тенденції. – К., 1999
 6. Бодак В. Релігійна обрядовість: соціальні функції. – К., 1999
 7. Академічне релігієзнавство. Монографія-підручник. За ред. А.Колодного. – К., 2000
 8. Віра і розум – двоє крил людського духу. Наук. збірник. За ред. А.Колодного. – К., 2001
 9. Єленський В. Релігія після комунізму. Монографія. – К., 2002
 10. Релігієзнавство як навчальна дисципліна: теоретико-методологічні та методичні основи викладання // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: Історія. – Тернопіль, 2002
 11. Яроцький П. Релігієзнавство. Підручник. – К., 2004
 12. Колодний А. та ін. Релігієзнавство. Підручник. – К., 2004
 13. Релігія, Церква і наукове вивчення релігії: Польща і Україна. Наук. збірник. – Краків, 2004 (англ. мовою
 14. Виговський Л.А. Функціональність релігії: природа і вияви. – К.-Хмельницький, 2004
 15. Бодак В.А. Релігія і культура: взаємозв’язок і взаємовплив.- Київ-Дрогобич, 2005
 16. Колодний А. Основи релігієзнавства. Курс лекцій. –Дрогобич, 2006
 17. Академічне релігієзнавство України. Колект. монографія. За ред. А.Колодного. –К., 2006
 18. Академічне релігієзнавство (мультимедійне видання). За ред. А.Колодного. – Львів, 2007
 19. Мірча Еліаде як класик світового релігієзнавства. Наук. збірник. За ред. Л.Филипович та ін.. – К., 2007
 20. Горкуша О. Релігієзнавство. Навчально-методичний комплекс.- К., 2007
 21. Арістова А. Релігійні конфлікти: природа, вияви, шляхи врегулювання. Монографія. -К., 2007
 22. Арістова А.В. Релігієзнавство. Підручник. – К., 2008
 23. Дисциплінарне релігієзнавство. Колект. монографія. – К., 2009
 24. Конфесіологія релігії. Колект. монографія. За ред. А.Колодного і Л.Филипович. – К., 2009
 25. Недзельська Н.І. Жінка і релігія. Монографія. – К., 2009
 26. Релігієзнавча наука України років незалежності. Колект. монографія. За ред. А Колодного. – К., 2010
 27. Дисциплінарне релігієзнавство. Підручник. – К., 2010
 28. Релігія в контексті культурно-цивілізаційного діалогу. Колект. монографія. За ред. А.Колодного і Л.Филипович. – К., 2010
 29. Вопросы религии и религиоведения. Религиоведение Украины. Часть І: Феномен советского религиоведения: украинский контекст. Колект. работа. Под ред. А.Колодного, Л.Филипович, В.Шмидта и П.Яроцкого. – М., 2010
 30. Вопросы религии и религиоведения. Религиоведение Украины. Часть 2 : Религиоведение Украины конца ХХ-начала ХХІ века. Коллект работа. Под ред. В.Климова, А.Колодного, Л.Филипович и В.Шмидта. -- М., 2010
 31. Кулагіна-Стадниченко Г.М. Релігія в її суспільній та індивідуальній функціональності. Монографія. – Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. – К.: УАР, 2011
 32. Актуальні проблеми релігієзнавства. Збірник наукових статей і матеріалів. – Полтава: ПНПУ, 2011
 33. Релігійні процеси в перспективі їх виявів. Колективна монографія. – Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. – К.: УАР, 2011
 34. Релігія в контексті духовного життя. Колективна монографія. – Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. – К.: УАР, 2012
 35. Практичне релігієзнавство. Колективна монографія. - Відділенняя релігієзнавства ІФ НАНУ. - К., УАР, 2012
 36. Климов В.В. Скептицизм та інакодумання як інтелектуальний поступ: релігієзнавчий аспект. – К. –УАР - 2013
 37. Релігія та освіта: сучасний та історичний контекст взаємовідносин. Збірка наукових праць. – Київ, 2014
 38. Релігія в контексті суспільної свідомості. Колективна монографія. – Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. – К.: УАР, 2015
 39. Компаниец Л.В. Идея реинкарнации в мировой культуре. – К., 2015
 40. Релігія в проблемах її структури і функціональностіІ. Наук. збірка за ред. А.Колодного. – К.: НВП «Інтерсервіс», 2016
 41. Арістова А.В. Феномен релігійної девіації: теоретичний нарис. - Монографія. -К., 2017
 42. Титаренко В.В. Від пророцтв в релігії до прогнозування в релігієзнавстві: історія, теорія, перспектива. – К., 2018
 43. Горбань Р. Реалістичний універсальний персоналізм Чеслава Бартніка. – К., 2018.
 44. Релігія в її структурних складових і процесах їх осучаснення. Колективна монографія. – К., 2018
 45. Горбань Р. А. Шляхи розвитку персоналістичної думки в країнах Євроатланттичного регіону. – К., 2018
 46. Кулагіна-Стадніченко Г. М. Феномен індивідуальної релігійності православного віруючого. – К., 2018
 47. Колодний А. М. Феномен релігієзнавства. – К., 2020
Етнологія релігії
 1. Етнос і релігія. Збірник. За ред. А.Колодного. – К., 1998
 2. Християнство і національна ідея. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. – К.-Тернопіль, 1999
 3. Богачевськая И.Язык религии в контексте национального самосознания.Монография.– К., 1999
 4. Филипович Л. О. Етнологія релігії. Монографія. – К., 2000
 5. Саган О. Н. Національні прояви православ’я: український аспект. Монографія. – К., 2001
 6. Релігія і нація в суспільному житті України і світу. Колект. монографія. За ред. Л.Филипович. – К., 2006
 7. Шевченко В.В. Православ’я в Україні  і цивілізаційні виклики: історія і сучасність. – К., 2013
 8. Українське Православ’я у контексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій. Наукова збірка. - Тернопіль-Київ, 2014
Християнство
 1. Історія християнської церкви на Україні. Колект. монографія. За ред. О.Онищенка. – К., 1991
 2. Любчик В. Біблійні пророцтва в світі катаклізмів ХХ століття. Монографія.– К., 1993
 3. Колодний А., Кирюшко М., Филипович Л. Митрополит Іларіон (Огієнко). – Львів, 1993
 4. Християнство в контексті історії і культури України. Наук. збірник. За ред. А.Колодного, П.Яроцького, О.Сагана. – К., 1997
 5. Християнство і культура. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. –  К.-Тернопіль, 1998
 6. Християнство і духовність. Наук. збірник . За ред. А.Колодного. – К., 1998
 7. Християнство і особа. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. – К.- Тернопіль, 2000
 8. Християнство: контекст світової історії та культури. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і П.Яроцького. – К., 2000
 9. Християнство і проблеми сучасності. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і П.Яроцького. – К., 2000
 10. Християнство і мораль. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. – К.- Тернопіль, 2001
 11. Павленко П. Ю.  Платон і християнство. Монографія. – Біла Церква, 2001
 12. Павленко П. Ю. Ісус Христос – постать історії. Монографія.– Біла Церква, 2002
 13. Саган О. Вселенське Православ’я: суть, історія, сучасний стан.Монографія. – К., 2004
 14. Християнство доби постмодерну. Наук. збірник. За ред. А.Колодного. – К., 2005
 15. Християнське милосердя і світська емпатія: деонтологічний аспект. Наук. збірник. За ред. А.Гудими і А.Колодного.– Київ-Тернопіль, 2005
 16. Шугаєва Л. Православне сектантство в Україні: особливості трансформацій. Монографія. – К., 2007
 17. Докаш В.І. Кінець світу: еволюція протестантської інтерпретації. Монографія. – К.- Чернівці, 2007
 18. Желовага А.С.Антропологічна природа християнства. Монографія. – К., 2008
 19. Кисельов О. Феномен екуменізму в сучасному християнстві. Монографія. – К., 2009
 20. Павленко П.Ю. Етнічне та універсальне в ранньому християнстві: засади, особливості, тенденції. Монографія. – К., 2009
 21. Бистрицька Е.В. Східна політика Ватикану в контексті відносин Святого престолу з Росією та СРСР (1878-1964 рр.). Монографія. – Тернопіль, 2008
 22. Чорноморець Ю. Візантійський неоплатонізм: від Діонісія Ареопагіта до Генадія Схоларія. Монографія. – К., 2011
 23. Вітчизняний євангельський протестантизм: історія, досвід, проблеми. Наук. збірка. - К.: УАР, 2011
 24. Шепетяк О.М. Німецькомовна католицька думка другої половини ХХ століття. – К., 2014
 25. Авраамістичні релігії і Реформація: формування протестантського символу віри й ідеології нових релігійних течій. Наук.збірка. – К.-Галич, 2017
 26. Реформація і трансформація суспільства: досвід минулого і виклики сучасності. Збірка. За ред. І.Держко, А.Колодного та ін. - Львів, 2017
 27. Ортош М. Церковно-політична історія Римських пап (у 3-х книгах). – К., 2018
Релігія в історії і сьогоденні України
 1. Релігія в духовному житті українського народу. Колект. монографія.За ред. А.Колодного. – К., 1994
 2. Сучасна релігійна ситуація в Україні. Колект. монографія у 2-х частинах.За ред. П.Косухи. – К., 1994
 3. Релігія і Церква в контексті реалій сьогодення. Збірник. – К., 1995 
 4. Колодний А., Филипович Л. Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан. Монографія. – Львів, 1996
 5. Лобовик Б. Вірування давніх українців та їх пращурів. Монографія. – К., 1996
 6. Феномен Петра Могили. Колект. монографія. За ред. В.Климова. – К., 1996
 7. Єленський В. та ін. Релігійне життя в Україні: стан, проблеми, шляхи вирішення. – К., 1996
 8. Петро Могила і сучасність. Збірка праць. За ред. В.Климова і А.Колодного. – К., 1996
 9. Климов В. Святитель Димитрій (Данило Туптало). Монографія. – Львів, 1996
 10. „Берестя – 1596” в контексті історії українства. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. – К.-Тернопіль, 1996
 11. Колодний А., Бодак В. Український Східний обряд. Монографія. - К., 1997
 12. Історія православної церкви в Україні. Колект. монографія. За ред. А.Колодного і П.Яроцького. – К., 1997
 13. Боги Тавриды. История религии народов Крыма. Сборник. Под ред. А.Глушака и А.Колодного. – К.-Севастополь, 1997
 14. Филипович Л. Нові релігійні течії та організації в Україні. Брошура. – К., 1997.
 15. Петро Могила: богослов, церковний і культурний діяч. Наук. збірка. За ред. А.Колодного і В.Климова. – К., 1997
 16. Огієнківські читання. Наук. збірник. – К., 1997
 17. Арсен Річинський – ідеолог Українського Православ’я. Наук. збірник. За ред. А.Колодного, А.Гудими і П.Мазура. – К.- Тернопіль, 1998
 18. Надтока Г. Православна Церква в Україні 1900-1917 рр. Монографія. – К., 1998
 19. Українська Церква між Сходом і Заходом. Наук. збірник. За ред. П.Яроцького. – К., 1999
 20. Історія релігії в Україні. Колект. монографія. За ред. А.Колодного і П.Яроцького. – К., 1999
 21. Колодний А. Релігія і Церква в демократичній Україні (англ. мовою). – К., 2000
 22. Недавня О. Греко-католицизм в контексті духовного самовизначення українців між християнським Сходом і Заходом. Монографія. – К., 2000
 23. Нові релігії в сучасній Україні. Наук. збірник. – К., 2000
 24. Филипович Л., Дудар Н. Нові релігійні течії України: огляд, документи, переклади. – К., 2001
 25. Марголіна І. Кирилівська Церква. Монографія. – К., 2001
 26. Колодний А., Филипович Л., Біддулф Г. Релігія і Церква в сучасній Україні. Монографія.– К., 2001 (англ. мовою)
 27. Духовність – народові (До 110-річчя А.Річинського). Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. – К., 2002
 28. Нові релігійні рухи в Європі і в Україні. Збірник. За ред. І.Бондарчука і А.Колодного. – К., 2006
 29. Стоколос Н. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні. Монографія. – К., 2003
 30. Переяслав – 1654 в історії Української Церкви. Наук. збірник. За ред.А.Колодного і А.Гудими. – К.-Тернопіль, 2003
 31. Актуальні питання соціально-значущої діяльності Церков і релігійних організацій в Україні. Збірник. За ред. В.Бондаренка і А.Колодного. – К., 2004
 32. Київська традиція і Східний обряд в Українському християнстві. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. – К.- Тернопіль, 2004
 33. Буття ісламу в Україні і світі: історія і сьогодення. Наук. спецвидрук. За ред. А.Колодного і О.Сагана. – К., 2004
 34. Колодний А.М. Україна в її релігійних виявах. Монографія. – Львів, 2005
 35. Здіорук С.І. Суспільно-релігійні відносини: виклики України ХХІ століття. Монографія.- К., 2005
 36. Українське християнство: історія трагедій та уроки сьогодення. Наук. збірник. За ред. А.Гудими і А.Колодного. – К.–Тернопіль, 2006
 37. Кондратик Л., Кондратик О. „Українське християнство” Михайла Грушевського. Монографія. - Луцьк, 2006
 38. Кияк С. Ідентичність Українського католицизму: генезис, проблеми, перспективи. Монографія. – Івано-Франківськ, 2006
 39. Арсен Річинський – видатний український громадський діяч і науковець-релігієзнавець. Наук. збірник. За ред. А.Колодного, А.Гудими і П.Мазура. - К.-Кременець, 2006
 40. Конфесійне багатоманіття України в контексті її духовного і національного відродження. Наук. збірник. За ред.. А.Колодного і А.Гудими. – К.-Тернопіль, 2007
 41. Релігія і Церква в сучасних українських реаліях. Наук. збірник. За ред.А.Колодного і І.Попова. -К., 2007
 42. Колодний А.М. Життя. Праця. Думки. Біобібліографія. – К., 2007
 43. Україна релігійна. Книга перша: стан релігійного життя в Україні (за ред. А.Колодного).- К., 2008
 44. Україна релігійна. Книга друга: прогнози релігійного життя України (за ред. А.Колодного). – К., 2008
 45. Климов В. Українські православні монастирі та чернецтво: позиція в національній історії. Монографія. – К., 2008
 46. Шевченко В. Україна духовна: події, постаті, явища. Монографія. - К., 2008
 47. Литвинов В.Д. Україна в пошуках своєї ідентичності (ХVІ-ХVІІ ст.ст.). Історико-філософський нарис. – К., 2008
 48. Стоцький Я.В. Держава і релігія в Західних областях України 1944-1964 років. Монографія. – К., 2008
 49. Черенков М. Європейська Реформація та український євангельський протестантизм (генетико-типологічна спорідненість і національно-ідентифікаційні виміри). Монографія. - К., 2008
 50. Суспільно-політичні виміри релігійних процесів в Україні. Наук. збірник. – Чернівці, 2008
 51. Арсен Річинський і проблеми Помісної Української Церкви. Наук. збірник. – Тернопіль, 2008
 52. Україна і Ватикан: українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем. Наук.збірник. – Івано-Франківськ, 2008
 53. Україна і Ватикан у розвитку освіти і духовності. Наук. збірник. – Одеса, 2008
 54. Колодний А.М. Релігійне сьогодення України. Вибрані твори. – К., 2009
 55. Релігія у контексті соціокультурних трансформацій України. Колективна монографія. За ред. Л.Филипович.– К., 2009
 56. Шеретюк Р., Стоколос Н. Трансформація релігійно-церковного життя в Галицько-Волинській Русі другої половини ХІІІ - першої половини ХV століття: геополітичний аспект. – К.-Рівне, 2009
 57. Сітарчук Р. Адвентисти сьомого дня в українських землях у складі Російської імперії. Монографія. – К.-Полтава, 2009
 58. Україна і Ватикан в контексті культурно-цивілізаційного діалогу: історія і сучасність. Наук. збірник. За ред. Л.Филипович і П.Яроцького. – К., 2010
 59. Недзельська Ю.К. Православний мирянин: життя в сьогоденні (український контекст). Монографія. – К., 2010
 60. Іслам в його проблемах і трансформаціях. Колект. монографія. За ред. А.Арістової та А.Колодного. – К., 2010
 61. Ісламські процеси в світі та в Україні. Наук. збірник. За ред. А.Арістової. – К., 2011
 62. Арсен Річинський і сучасний стан духовного поступу українського народу. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і П.Мазура.– К.-Кременець, 2011
 63. Недавня О.В. Християнські фактори в контексті культурного і громадянського вибору українців. Монографія. – К., 2011
 64. Стоколос Н., Шеретюк Р. Драма Церкви. – К.-Рівне, 2011
 65. Колодний А.М. Іван Шевців: життєпис українця-християнина. Монографія. – К., 2011
 66. Филипович Л.О Культура релігійного життя. Вибрані праці. – К., 2011
 67. Регіональні виміри  міжконфесійних і державно-церковних відносин. Збірник наук праць. - Відділення релігієзнавства ІФ НАН України. – К.-Хмельницький:  ХУУП, 2011
 68. Арсен Річинський і сучасний стан духовного поступу українського народу. Наук. збірник.  – Київ-Кременець, 2011
 69. Іван Огієнко (митрополит Іларіон) – патріот, вчений, богослов. Наук. збірка. - К.: УАР, 2012
 70. Філософія релігії в Україні. Тематичний збірник  наукових  статей і матеріалів. – Київ: УАР, 2012
 71. Релігія і Церква в історії української діаспори. Колективна монографія. – Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. – К.: УАР, 2013
 72. Релігієзнавча думка України другого тисячоліття. Колективна монографія. – Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ.  – К.: УАР, 2013
 73. Яроцький П. Релігієзнавство: сучасні релігійні процеси в світі й Україні. Підручник-монографія. – К.: Кондор, 2013
 74. Авраамічні релігії в Україні: історія, етнокультурні взаємовпливи і міжконфесійні взаємини. Наук. збірка. – Галич-Івано-Франківськ-Київ, 2013
 75. Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського собору.  Наук. збірник.  – Київ – УАР -  2013
 76. Українській Асоціації релігієзнавців двадцять років. Наукова і довідкова збірка.  - Відділення релігієзнавства ІФ НАН України.  – Київ – УАР -  2013
 77. Релігія і Церква в новітній історії України. Збірка наукових праць. – Полтава-Київ, 2013
 78. Толерантність міжконфесійних відносин як умова стабільного розвитку України. Збірник матеріалів конференції.. – Київ-Запоріжжя, 2013
 79. Шевченко. - Християнство. – Україна. Колективна монографія. – Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. – К.: УАР, 2014
 80.  «Русский мир» патріарха Кирила не для України. Колективна монографія. – Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. –К.:УАР, 2014
 81. Толерантність міжконфесійних відносин як умова стабільного розвитку України. – К.-Запоріжжя, 2014
 82. Авраамічні релігії в Україні: інкультураційні  взаємовпливи і міжконфесійні взаємини. Наук. збірка. – Галич-Івано-Франківськ-Київ, 2014
 83. Майдан і Церква: хроніка подій  та експертна оцінка.  Наук. збірник.  – Київ – Самміт-Книга -  2014
 84. Роль експертних співтовариств у сфері  політики, охорони довкілля, культури та релігійного життя в Україні та Білорусі. Збірник наукових статей. – К., 2014
 85. Інституалізаційні процеси в конфесіях сучасної України. Колективна монографія. – Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. –К.:УАР, 2015
 86. Майдан і Церква: хроніка подій  та експертна оцінка.  Наук. збірник. Повторне доопрацьоване видання. - Київ – Самміт-Книга -  2015
 87. Українська Греко-Католицька Церква  у контексті вітчизняної історії та сучасних суспільних реалій. Наукова збірка. - Тернопіль-Київ, 2015
 88. Україна-Ватикан: християнство в контексті його включення  в різноманіття сфер суспільного буття. – Київ, 2015
 89. Держава і Церква в новітній історії України.  –   Полтава, 2015
 90. Християнська традиція Київської Русі.  Збірник наукових статей. – К., 2015
 91. Авраамічні релігії в Україні: проблеми свободи совісті і віросповідань в контексті різноманітних чинників  у сфері счуспільного буття України та світу. Наук. збірка. – Галич-Київ, 2015
 92. Шевченко В.В. Православно-католицька полеміка  та унійна проблематика в Русі-Україні доберестейського періоду. – К., 2016
 93. Саган О.Н. Єдина Помісна Православна Церква в Україні: суспільний запит та необхідність конституювання. К.: КПБА, «Світ Знань», 2016
 94. Колодний А. Академічне релігієзнавство України: постання і основні напрямки розвитку. – К.: УАР, 2016
 95. Функціональність релігії: український контекст. Колективна монографія. – К., 2017
 96. Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства. Колективна монографія. - К., 2017
 97. Арсен Річинський в житті Заславщини і в контексті української науки. Наук. збірник. – К.-Кременець, 2017
 98. Протестантські Церкви в контексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій. – К.-Тернопіль, 2017
 99. Константинопольський Патріархат в історії України: минуле, сучасне, майбутнє. Наукова збірка. – К., 2017
 100. Реформація в Україні. Колективна монографія за ред. А.Колодного і П.Яроцького. – К., 2017
 101. Колодний А. Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників. Монографія. – К., 2017
 102. Шевченко В.В. Православно-католицька полеміка та унійна проблематика в житті Руси-України доберестейського періоду. – К.: Електрон. випуск, 2018
 103. Авраамічні релігії України у визнанні плюралізму і толерантності як чинників української ідентичності. Наукова збірка. – Галич, 2018
 104. Релігійна безпека/небезпека України. Колективна монографія. –  К., 2018
 105.  Саган О. Н. Православна Церква України: конституювання та перспективи. – К., 2018
 106. Шепетяк О. М. Історія релігій (у 3-х книгах). – К., 2018
 107. Юрисдикційний статус  Київської православної митрополії в  1686 році: богослов’я, канонічне право та кульурно-історичний контекст. Наук. збірник. – К., 2018
 108. Кондратик Л. Українська громадянська релігія: філософсько-соціологічний аналіз. – Луцьк, 2020
 109. Колодний А. Доле ж моя доле. Смисложиттєвий нарис. – К., 2020
 110. Релігійні ідентичності в їх сутності і конфесійних виявах: український контекст. Колективна монографія. – К., 2021
Десятитомник “Історія релігії в Україні”
Том. І. Дохристиянські вірування. Прийняття християнства. За ред. Б.Лобовика. – К., 1996
Том. І. Дохристиянські вірування. Прийняття християнства. За ред. Б.Лобовика. Передрук тому в Канаді.- 1998
Том ІІ. Українське Православ’я. За ред. П.Яроцького. – К., 1997
Том ІІІ. Православ’я в Україні. За ред. А.Колодного і В.Климова. – К., 1999
Том ІV. Католицизм в Україні. За ред. П.Яроцького. – К., 2001
Том V. Протестантизм в Україні. За ред. П.Яроцького. – К., 2002
Том VІ. Пізній протестантизм України. За ред. П.Яроцького. – К., 2007
Том VІ. Пізній протестантизм України. Друге доопрац. вид. За ред. П.Яроцького. – К.- Дрогобич, 2008
Том VІІ. Релігійні меншини України. За ред. А.Колодного. – К.,2010
Том VІІІ. Нові релігії України. За ред. А.Колодного. - К., 2010
Том ІХ. Релігія в українській діаспорі. За ред. А.Колодного. – К. 2012
Том Х. Релігія і Церква років незалежності України. За ред. А.Колодного. – К., 2003
Бібліотечка “Конфесії України”
 1. Колодний А. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів. Брошура. – К., 2001
 2. Колодний А. Рідна Українська Національна Віра.- К., 2002
 3. Гаюк І. Вірменська Церква в Україні. – Львів, 2002
 4. Єленський В., Саган О. Саєнтологія в Україні. – К., 2004
 5. Луцишина О. Уявлення про людину в Рігведі. – К., 2005
 6. Колодний А.М. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів. –К., 2010
 7. Саган О. Православна Церква України: конституювання та перспективи розвитку. К., 2019
 8. Колодний А.М., Филипович Л.О. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів в її історії і сьогоденні. – К., 2020
Українська релігієзнавча думка діаспори (упорядкування і наукове редагування Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ)
 1. Олексюк В. Християнські основи української філософії. Вибрані твори. За ред. А.Колодного. – К., 1996
 2. Музичка І. Християнство в житті особи і народу. Вибрані твори. За ред. А.Колодного. – К., 1999
 3. Річинський А. Проблеми української релігійної свідомості (За ред. А.Колодного і О.Сагана). – Тернопіль, 2000; Тернопіль, 2002
 4. Ярмусь Ст. Досвід віри українця. Вибрані твори. За ред. А.Колодного. – К., 2002
 5. Шевців І. Християнська Україна. Вибрані твори. За ред. А.Колодного. – К., 2003
 6. Ярмусь Ст. Досвід віри українця (2-ге доопрацьоване видання). –К., 2008
 7. Отець Іван Ортинський. Християнство в його виявах  і сьогочасних проблемах. Вибрані твори. Упорядник і наук. редактор А.Колодний. – К. - УАР – 2014
 8. Мулик-Луцик Ю. Релігія в історії та духовності українців. – К., 2018
Проблеми свободи буття релігії
 1. Свобода совести, вероисповедания и религиозных организаций. Сборник документов. Под ред. М.Бабия. – К., 1994
 2. Бабій М. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення. – К., 1994
 3. Релігійна свобода: моделі державно-церковних відносин. Вип. І. За ред. В.Єленського. – К., 1997
 4. Про свободу совісті, релігії і переконань. Збірник документів. За ред. М.Бабія. – К., 1996.
 5. „Плід правди сіється творцями миру”. Збірник. – К., 1998
 6. Влада і Церква в Україні. – Полтава, 2000
 7. Релігійна свобода: контекст державно-церковних відносин. Вип. ІІ. За ред. А.Колодного. – К.,1998
 8. Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії. Вип. ІІІ. За ред. А.Колодного. – К., 1999
 9. Релігійна свобода: гуманізм і демократизм законодавчих ініціатив у сфері свободи совісті (міжнародний і український контекст). Вип. ІV. За ред. А.Колодного і О.Сагана. – К., 2000.
 10. Релігійна свобода: мас-медіа, школа і Церква як суспільні фактори утвердження. Вип. V. За ред. А.Колодного. – К., 2001
 11. Актуальні проблеми державно-церковних відносин в Україні. За ред. В.Бондаренка і А.Колодного. – К., 2001
 12. Екуменізм і проблеми міжконфесійних відносин в Україні. Наук. збірник. За ред. А.Колодного, П.Яроцького і О.Сагана. – К., 2001
 13. Правові основи свободи совісті, релігії та релігійних організацій. Збірник документів. За ред. М.Бабія. – К., 2002.
 14. Релігія і Церква в Подільському регіоні: історія та сучасність. Науковий збірник. За ред. В.Олуйка та А.Колодного. – Хмельницький, 2002
 15. Релігійна свобода: свобода релігії і національна ідентичність. Вип.VІ. За ред. А.Колодного. – К. 2002
 16. Державно-церковні відносини в Україні: регіональні аспекти. Наук. збірник. За ред. А.Колодного та В. Олуйка. – Хмельницький, 2003
 17. Релігійна свобода: уроки минулого і проблеми сьогодення. Вип. VІІ. За ред. А.Колодного. – К., 2003
 18. Релігійна свобода: функціонування релігії в умовах свободи її буття. Вип. VІІІ. За ред. А.Колодного і М.Бабія. – К., 2004
 19. Толерантність: сфера міжконфесійних відносин. Релігієзнавчий аналіз. Наук.збірник. За ред. А.Колодного і Л.Филипович. - К., 2004
 20. Толерантність: теорія і практика. Збірник статей і документів. За ред. М.Бабія. – К., 2004.
 21. Релігійна свобода: міжконфесійні відносини в умовах суспільно-політичних трансформацій. Вип. ІХ. За ред. А. Колодного. – К., 2005
 22. Державно-церковні відносини в Україні у контексті сучасного європейського досвіду. Наук. збірник. –К., 2004
 23. Актуальні питання міжконфесійних взаємовідносин в Україні. – К., 2005
 24. Мораль. Релігія. Освіта. Науковий збірник. За ред. А. Колодного. – К., 2005
 25. Церква і політика: від президентських виборів 2004 до парламентських 2006 року. За ред. А.Колодного, М. Бабія та Л.Филипович. – К., 2005
 26. Релігія і соціальні зміни в сучасному світі. Збірник. - Чернівці, 2005
 27. Релігія і суспільство: нові преференції. Збірник. – Чернівці, 2006
 28. Іслам і Євроінтенрація. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і О.Сагана. –  К., 2006
 29. Свобода совісті і віросповідань. Збірник міжнародних, європейських та українських правових документів. За ред. М.Бабія. – К., 2006
 30. Релігія і Церква в суспільних реаліях України. Спецвипуск «Релігійної панорами». За редакції і авторства А.Колодного. – К., 2006
 31. Релігійна свобода: взаємини держави та релігійних організацій – правові й політичні аспекти. Вип. Х. За ред. А.Колодного, М.Бабія і Л.Филипович. – К., 2006
 32. Релігійна свобода: законодавство України про свободу совісті – європейські стандарти та українські реалії. Вип. ХІ. За ред.. А.Колодного і М.Бабія. –К., 2007
 33. Релігійна свобода: міжконфесійний діалог як складова становлення громадянського суспільства. Вип. ХІІ. За ред. А.Колодного, М.Бабія і Л.Филипович. – К., 2008
 34. Релігійна свобода: теоретичні і практичні виміри оптимізації міжконфесійних відносин. Спецвипуск. За ред. А.Колодного. – К., 2008
 35. Релігійна свобода: релігія в постмодерному суспільстві: соціально-політичні, правові та конфесійні аспекти. Вип. ХІІІ. За ред. А.Колодного і О.Сагана. – К., 2008
 36. Толерантність міжконфесійних відносин. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і В.Калюжного. – Запоріжжя, 2008
 37. Релігійний досвід і толерантність. Матеріали конференції. – Дніпропетровськ, 2008
 38. Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства. Матеріали конференції. За ред. А.Колодного і О.Сагана. – К., 2008
 39. Климов В.В. Свобода совісті, церква, релігійність в українському суспільстві періоду незалежності. Збірник статей. – К., 2009
 40. Релігійна свобода: державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства. Вип. ХІV. За ред.. А.Колодного і О.Сагана.- К., 2009
 41. Релігійна свобода: свобода релігії і демократія – старі і нові виклики. Вип. ХV. За ред.А.Колодного. – К., 2010
 42. Регіональні виміри міжконфесійних і державно-церковних відносин. – К.-Хм., 2011
 43. Міжконфесійні відносини в поліконфесійній Україні. Колект монографія. – К., 2011 
 44. Релігійна свобода: свобода релігії і міжрелігійний діалог – глобальні виміри і локальні вияви. Вип. ХVІ. – К., 2011 
 45. Релігійна свобода: свобода буття релігії в сучасному соціумі.  Наук щорічник №17-18.  – К. –УАР – 2014
 46. Релігійна свобода на перехресті епох, країн і культур. Наук. щорічник № 19. – К., 2016
 47. Релігійна свобода: свобода релігії та переконань за умов сучасних викликів. Наук. щорічник № 20. – К., 2016
 48. Релігійне життя України і світу за умов свободи релігії і віросповідань. Наук. збірник. – К., 2017
 49. Релігійна свобода: актуалізація моральних і сімейних цінностей. Наук. щорічник № 21. – К., 2018
 50. Филипович Л. О. Свобода релігійного життя. – К., 2020
Періодичні видання відділу (відділення) релігієзнавства
 1. «Українське релігієзнавство». – Бюлетень-трирічник Української Асоціації релігіє знавців (УАР) та відділу (відділення )релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. -1996 – 2021 рр. - №№ 1-95
 2. «Релігійна свобода». Часопис-трирічник Української Асоціації релігієзнавців (УАР) – 2000– 2021рр. - №№ 1– 25
Українська Релігієзнавча Енциклопедія
Співробітники відділу

Завідувач відділенням релігієзнавства, доктор філософських наук, професор

Головний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор

Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор

Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор

Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук, доцент

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, доктор філософських наук, доцент

Старший науковий співробітник, доктор філософських наук, професор

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Молодший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua