Аспірантура
Нормативно-правова база
 1. Положення про освітньо-наукову програму з підготовки докторів філософії Переглянути
 2. Положення про приймальну комісію Переглянути
 3. Положення про апеляційну комісію Переглянути
 4. Положення про робочу програму навчальної дисципліни Переглянути
 5. Положення про порядок оцінювання результатів навчання Переглянути
 6. Положення про організацію інклюзивного навчання Переглянути
 7. Положення про дистанційне навчання Переглянути
 8. Положення про анкетування учасників освітнього процесу Переглянути
 9. Положення про організацію освітнього процесу Переглянути
Інформація для вступників до аспірантури
 1. Правила прийому до аспірантури Переглянути
 2. Програму вступного випробування Переглянути
Інформація для аспірантів
 1. Заява на вибір курсу 1 Переглянути
 2. Заява на вибір курсів 2 Переглянути
 3. ЗРАЗОК Індивідуального плану аспіранта Переглянути
ОНП «Філософія»
Акредитація ОНП «Філософія»
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua