Ольга Володимирівна Недавня
старший науковий співробітник, кандидат філософських наук
Біографія

старший науковий співробітник,кандидат філософських наук

Сфера наукових інтересів: суспільно значуща діяльність християнських Церков в Україні, функціонуванні в ній католицьких конфесій, проблематика релігійно-церковного й духовно-культурного розвитку українців у їх культурно-цивілізаційному оточенні, кореляції конфесійних симпатій та духовно-культурних і суспільно-політичних орієнтацій українців.

Публікації/Наукова діяльність

Публікації (вибране з близько двухсот):

1. Греко-католицизм в контексті духовного самовизначення українців між
християнським Сходом і Заходом. Монографія. – К.: Гнозис, 2000. – 218 с.
Проблеми самовизначення УГКЦ // Історія релігій в Україні: у 10-ти т.
/ Редкол.: А.Колодний (голова) та ін. – Т.4: Католицизм
/ За ред. П.Яроцького. – К-Дрогобич: видавець Сурма С., 2001. – С. 510-538.
2. Transformations of Ukrainian Greek Catholic and Roman Catholic Churches in Ukraine
(1990s – Early 21st Century) // Religions, Churches and the scientific studies
of religion: Poland and Ukraine. – Krakow: NOMOS, 2003. – S. 59-70.
Феномен українців в сучасній РКЦ // Українське релігієзнавство. – 2003. – № 26. – С.
3. Релігійно-духовні орієнтації та суспільно-політичні й культурні уподобання українців:
взаємозв’язок і взаємообумовленість в сьогоденні // Наукові записки. Релігієзнавство.
Культурологія. Філософія: зб. наук. праць. – Випуск 14.
– К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2004. – С.171-178.
4. Історичні Церкви України і національні виклики глобалізаційної епохи
// Релігія і нація в суспільному житті України і світу
/ Ред.кол.: А.М.Колодний, Л.О.Филипович (відповід. редактор),
П.Л.Яроцький. – К.: Наукова думка, 2006. – С. 219-241.
5. Політкоректність та ідентичність: проблеми в релігійно-духовній
царині сучасного українського суспільства // Суспільно-політичні виміри релігійних
процесів в Україні: зб-к наук.праць. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 25-31.
6. Християнські фактори в контексті культурного і громадянського вибору українців.
Монографія. – К.: Український видавничий консорціум, 2011. – 600 с.
7. Церковно-релігійний фактор Євромайдану в оцінках його учасників та прихильників
// Майдан і Церква. Хроніка подій та експертна оцінка / Українська асоціація релігієзнавців
/ за заг.ред. д.філос.н. Филипович Л.О. і к.філос.н. Горкуші О.В.
– К.: Самміт-Книга, 2014. – С. 168-185
8. Церковний чинник в патріотичному вихованні українців: потенції, проблеми, перспективи
// Християнство в баченні його сутності і функціональної природи. Збірник наукових
статей за наук. редакцією проф. А.Колодного. Українське релігієзнавство, № 76, 2015, С. 163-171.
9. Церкви в мас-медійному та інтернет-просторі в контексті процесів проукраїнськості
// Релігійна безпека/небезпека України. Зб-к наук.праць і мат-лів. К, УАР, 2019, С. 252-256
10. “Health Issues in the Guidelines of Christian Churches in the Context of the COVID-19 Pandemic:
Traditions and Innovations” // Annals of Cultural Studies, 2021, Towarzystwo
Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://ojs.tnkul.pl/index.php/rkult/article/view/16155?fbclid=IwAR3kFwDPAE9DE
k7hNjERof6o84xyvDGwn1E1LAx7TnRCuR6ktrUdmAUVXRg

Повний список публікацій: https://narxivn.wordpress.com/moyi_publikaciyi/

Персональний професійний блог: Ольга Недавня © Наукові архіви http://narxivn.wordpress.com/

Блог на “Релігійно-інформаційній службі України”: https://risu.ua/blog-olgi-nedavnoyi_t10345

https://orcid.org/0000-0003-4634-1137

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua