Ганна Кулагіна-Стадніченко
Старший науковий співробітник,
кандидат філософських наук
Біографія

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

В Інституті працює з 2000 р.

Сфера наукових інтересів: релігієзнавство, психологія релігії, антропологія релігії, проблеми духовності

Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації:

1. Феномен індивідуальної релігійності православного віруючого: Монографія. – К.: Інтерсервіс, 2019. – 352 с.
2. Релігія в її суспільній та індивідуальній функціональності: Монографія. – К., 2011. – 330 с.
3. Антропологія релігії // Дисциплінарне релігієзнавство. Колективна монографія. За наук. ред. д. філос. н., проф. А.Колодного / Українське релігієзнавство. Спецвипуск 2009 – 1. - К., 2009. – С. 41 – 48.
4. Індивідуальні вияви релігійності українського віруючого // Релігія в контексті духовного життя. Колективна монографія. За ред. проф. Анатолія Колодного. – К., 2012. – С. 37 – 46.
5. Релігійна духовність та її сучасні конструкти // Християнство доби постмодерну. Наукова монографія. За ред. проф. А. Колодного. – Київ, 2005. – С. 29 – 36.
6 .Секулярне і релігійне в глобалізаційних процесах сучасності // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Вип. 163 - 164. Філософія. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 17 – 22.
7. Індивідуальна релігійність православного віруючого у концептах та смислових конотаціях // Международно многоезично спеціально научно издание ИДЕИ. Философско списание. Книжка І (ІІ). Февруари. Година VІ. – 2018. – Пловдив (България). – С. 71 – 81.
8. Релігійний світогляд православного віруючого в процесах протидії формуванню української релігійної ідентичності // Релігійна безпека/небезпека України. Збірник наукових праць і матеріалів. За ред. проф. Анатолія Колодного. – Київ: УАР, 2019. – С. 156 – 163.
9. Антропологічні виміри індивідуальної релігійності православного віруючого у реаліях сьогодення // Україна – Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття. Науковий збірник. За ред. Л. Филипович і П. Яроцького. – К.: УАР, 2015. – С. 204 – 211.
10. Святість та аскетизм у структурі релігійних ідеалів українського православного віруючого // Гуманітарно-релігієзнавчий вісник «Софія» - № 3(7) / 2016. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – С. 18 – 23
11. Спосіб життя вірянина як складова релігійного комплексу // Релігія в проблемах її структури і функціональності. Наукова збірка. За ред. проф. А. Колодного / Українське релігієзнавство. - № 78. – К., 2016. – С. 54 – 60.
12. Психологія релігії як дисциплінарне утворення // Розділ 8. Дисциплінарне релігієзнавство. Навчальний посібник. За наук. ред. д.філос.н., проф. А.Колодного. – К., 2010. – С.85 - 100.
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua