Алла Арістова
Старший науковий співробітник,
доктор філософських наук, професор
Біографія

Старший науковий співробітник, доктор філософських наук, професор

В інституті працює з 2008 р.

Сфера наукових інтересів: релігієзнавство, соціологія релігії, енциклопедистика

Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації:

1. Релігійні конфлікти в сучасному світі: природа, вияви, шляхи врегулювання : Монографія. Київ : НТУ, 2007. 336 с.
2. Релігієзнавство. Курс лекцій. Київ : НТУ, 2008. 180 с.
3. Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії і прогнози:
Колективна монографія / За наук. ред. А. В. Арістової. Київ : УАР, 2011. 201 с.
4. Сучасний дискурс дослідження релігійних конфліктів // Українське релігієзнавство. 2013. № 68. С. 188–199.
5. Християни як дискриміновані меншини в сучасному світі: нове повернення старої історії // Українське релігієзнавство. 2015. № 73. С. 76–83.
6. Міграційна криза Європи: виклики для релігійних відносин // Українське релігієзнавство. 2016. № 77. С. 41–47.
7. Динаміка глобальної умми як світоформуючий чинник // Вісник Черкаського університету. Серія філософія. 2015. Вип. 11 (344). С. 3–9.
8. Феномен релігійної девіації: теоретичні нариси : Монографія. Київ : Інтерсервіс, 2017. 182 с.
9. Особливості релігійної комунікації та сучасні трансформації комунікативних функцій релігії // Функціональність релігії: український контекст / За ред. проф. А. Колодного, Л. Филипович. Київ : УАР, 2017. С. 255–282.
10. Криза релігійної ідентичності: підходи до концептуалізації // Релігія і соціум. 2019. № 1–2 (33–34). С. 94–100.
11. Велика українська енциклопедія. Тематичний словник гасел з напряму «Філософські науки» (філософія, логіка, етика, естетика) / За ред. проф. Киридон А. М. Київ : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2019. 256 с. (у співавт.).
12. «Європейський словник філософій» як виклик і віха
філософської енциклопедистики // Енциклопедичні проекти – чинники національного поступу : монографія / За ред. д. і. н., проф. Киридон А. М. Київ : Державна наукова установа «Енциклопедичне
видавництво», 2020. С. 319–330.
13. «Speculum Majus» Вінсента з Бове як проект універсальної енциклопедії // Енциклопедії як глокальні медії: колективна монографія / За ред. д. і. н., проф. Киридон А. М. Київ : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2020. С. 11–26.
14. Україна: 30 років незалежності: стислий енциклопедичний довідник. Київ : Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2021. 345 с. (у співавт.).

Авторка понад 50 статей до Великої української енциклопедії.
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua