Відділ історії зарубіжної філософії
Завідувач відділу
Лях Віталій Васильович - доктор філософських наук, професор
Завідувач сектору східної філософії
Ярош Олег Анатолійович - кандидат філософських наук

кімн. 327;
тел. (044) 278-31-70
Філософські та методологічні проблеми історії філософії, історико-філософський контекст проблем суспільного розвитку, методологічні проблеми зміни філософсько-світоглядних орієнтацій, буття людини як предмет історико-філософського дослідження, методологічні інновації в сучасній зарубіжній філософії, історико-філософський аналіз концепцій гуманізму, співвідношення класичних та новітніх концепцій свободи, філософсько-світоглядні орієнтації інформаційного суспільства.

Сектор історії східної філософії досліджує інтелектуальні традиції Сходу, які значною мірою визначають цивілізаційну парадигму цього регіону, релігійно-філософські тексти мислителів сходу, становлення інститутів знання на Сході та їх взаємодію з іншими соціокультурними інститутами,, рецепцію ідей східних філософій у західній філософській традиції та впливи останньої на філософську думку Сходу.
Співробітники відділу історії зарубіжної філософії

Завідувач відділу історії зарубіжної філософії, доктор філософських наук, професор

Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Молодший науковий співробітник

Старший науковий співробітник, доктор філософських наук

Вчений секретар, кандидат філософських наук

Науковий співробітник, доктор філософських наук

Співробітники сектору східної філософії

Завідувач сектору історії східної філософії, старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, доктор філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Молодший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Науковий співробітник, доктор філософських наук, доцент, професор

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044) 279-32-82 (приймальна директора)
Тел.: (044) 278-06-05

E-mail: instphil@ukr.net