Анатолій Колодний
Головний науковий співробітник,
доктор філософських наук, професор
Біографія

Головний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор

В Інституті працює з 1981 р.

Сфера наукових інтересів: релігієзнавство, історіософія і конфесіологія релігії,релігійна духовність українця, історія релігії в Україні, свобода совісті, міжконфесійні відносини

Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації і редакційна робота:

Має різного змісту, обсягу і форми понад півтори тисячі публікацій,
зокрема особисті монографії:
 1. Оптимізм людини. – К., 1986.
 2. Атеїзм як форма світоглядного знання. – К., 1990.
 3. Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. – К., 1996.
 4. Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан. – Львів, 1996.
 5. Феномен релігії: природа, структура, функції. – К., 1999.
 6. Академічне релігієзнавство. – К., 2000.
 7. Religion and the Curches in modern Ukraine. – К., 2001.
 8. Україна в її релігійних виявах. – К., 2005.
 9. Основи релігієзнавства. Підручник. – К., 2006.
 10. Релігійне сьогодення України. – К., 2009.
 11. Історіософія релігії. – К., 2013.
 12. Релігійне життя України в його діячах і дослідниках. – К., 2017.
 13. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів. – К., 2020.
 14. Феномен релігієзнавства. – К., 2020.
 15. Доле ж моя, доле. Спомин. – К., 2021.

Автор і редактор: десятитомника «Історія релігії в Україні» (К., 1996-2016) , п’ятикнижника «Феномен релігії», трикнижника «Релігія-Світ –Україна», двохкнижників «Україна релігійна» та «Религиоведение Украины» (моск. вид.).
Автор понад 300 статей, видрукуваних у різних наукових виданнях (з них 48 – в зарубіжних).
Упорядник і редактор
семи книг вибраних творів В. Олексюка, І. Музички, С. Ярмуся, І. Шевціва, А. Річинського, І. Ортинського, Ю. Мулика-Луцика з серії «Мислителі української діаспори».
Головний редактор щорічника «Релігійна свобода» (20 чисел, 1996-2019), квартальника «Українське релігієзнавство» (92 числа,1996 -2021), щомісячника «Релігійна панорама» (133 числа, 2000-2013).
Головний редактор і автор понад 200 колективних монографій і наукових збірників ,зокрема: Релігія в духовному житті українського народу -1996; Релігієзнавчий словник – 1996; Християнство в контексті світової істороіі і культури – 2000; Екуменізм і проблеми міжконфесійних відносин =20 01; Християнство на межі тисчоліть -2001; Християнство доби постмолерну – 2005; Новітні релігійні рухи в Європі і в Україні – 2006; Релігія і нація в суспільному житті України і світу -2006; Іслам і Євроінтеграція - 2006; Дисциплінарне релігієзнавство – 2009; Конфесіологія релігії – 2009; Практичне релігієзнавство - 2012; Релігійні процеси в перспективі їх виявів – 2012; Релігія в контексті духовного життя – 2012; Філософія релігії в Україні – 2012; Шевченко –Християнство - Україна – 2014; «Русский мир» патріарха Кирила не для України – 2014; Релігія в контексті суспільної свідомості – 2015; Інституційні процеси конфесійного життя світу й України- 2015; Релігія в її структурі і функціональності - 2016; Берестейський собор 1596 в історичній долі України – 2016; Релігійна безпека/ небезпека України – 2018; Функціональність релігії: :український контекст – 2018; Релігійні ідентичності в їх сутності і конфесійних їх виявах – 2021; Україна поліконфесійна –2021.
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua