• Анатолій Колодний
    Головний науковий співробітник,
    доктор філософських наук, професор

Головний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор

В Інституті працює з 1981 р.

Сфера наукових інтересів: релігієзнавство, історіософія і конфесіологія релігії,релігійна духовність українця, історія релігії в Україні, свобода совісті, міжконфесійні відносини

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua