Мультиверсум. Філософський альманах
Редакційна колегія
 • Вальденфельс Бернгард (Bernhard Waldenfels) – доктор філософських наук, професор, почесний професор Рурського університету (м. Бохум, Німеччина)
 • Воронкова В. Г. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та управління проектами Запорізького національного університету, Академік Української академії політичних наук (м. Запоріжжя, Україна)
 • Декомб Венсан (Vincent Descombes), доктор філософських наук, професор, керівник Центру політичних досліджень імені Раймона Арона, Вища школа соціальних наук (École des hautes études en sciences sociales) (м. Париж, Франція)
 • Додонов Р. О. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна)
 • Єрмоленко А. М. – член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, директор Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ, Україна)
 • Завгородній Ю. Ю– доктор філософських наук, старший науковий співробітник Інституту філософії  імені Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ, Україна)
 • Крепон Марк (Marc Crépon), доктор філософських наук, професор, директор відділення філософії, École Normale Supérieure (м. Париж, Франція)
 • Любивий Я. В. – доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ, Україна)
 • Малівський А. М. – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (м. Дніпро, Україна)
 • Матусевич Т.В., кандидат філософських наук, начальник відділу міжнародного співробітництва, доцент кафедри соціальної філософії і філософії освіти, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ, Україна)
 • Скарано Нико (Nico Scarano) – доктор філософських наук, професор філософсько-теологічного факультету Інституту філософії, Університет ім. Фрідріха – Александра міст Ерлангена та Нюрнберга (м. Нюрнберг, Німеччина)
 • Филипович Л. О. – доктор філософських наук, професор, завідувачка відділу історії релігій та практичного релігієзнавства Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ, Україна)
 • Хміль В. В. – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (м. Дніпро, Україна)
Головний редактор
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua