Дирекція Інституту
Директор
член-кореспондент НАН України,
доктор філософських наук, професор
тел. (044) 278-06-05
Заступник директора
доктор філософських наук,
старший науковий співробітник
тел. (044) 279-27-98
Заступник директора
кандидат філософських наук
тел. (044) 279-32-82
Вчений секретар
кандидат філософських наук
тел. (044) 278-36-31
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua