Відділ історії філософії України
Завідувач відділу
доктор філософських наук Йосипенко Сергій Львович
Відділ історії філософії України досліджує українську філософію всіх періодів: від зародження до наших днів. Окрім дослідження української філософії, співробітники відділу працюють над теоретичними проблемами історії філософії, готують до публікації джерела з історії української філософії, досліджують зв’язки української філософської думки з іншими інтелектуальними традиціями та рецепції світової філософської думки в Україні.

У відділі працюють дві дослідницькі групи:
філософської думки України X-XVIII ст. (керівник – д.філос.н. О.Б. Киричок) та філософської думки України ХІХ-ХХ ст. (керівник – д.філос.н. С.Л. Йосипенко)

Сьогодні відділ досліджує такі теми:
«Етична думка України ХІ–XVIII ст.: персоналії, тексти, ідеї» (01.2020 – 12.2022; керівник – д.філос.н. О.Б. Киричок)
«Історіографія філософії в Україні ХХ – початку ХХІ ст.» (10.2021 – 09.2024; керівник – д.філос.н. С.Л. Йосипенко)

Детальніше про історію відділу та його дослідження див.:
https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd/article/view/560/520
Співробітники відділу

Заступник директора Інституту філософії, Завідувач відділу історії філософії України, доктор філософських наук

Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук

Провідний науковий співробітник, докор філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, доктор філософських наук, доцент

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Провідний інженер

Провідний інженер

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044) 279-32-82 (приймальна директора)
Тел.: (044) 278-06-05

E-mail: instphil@ukr.net