Павло Павленко
Провідний науковий співробітник,
доктор філософських наук
Біографія

Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук

В Інституті працює з 1996 р.

Сфера наукових інтересів: раннє християнство, біблієзнавство, христологія, християнський модернізм, християнська антропологія, релігія і політика.

Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації:

  1. Платон і християнство. Біла Церква: Мустанг, 2001. 241 с.
  2. Ісус Христос — постать історії. Біла Церква: Мустанг, 2002. 347 с.
  3. Етнічне та універсальне в ранньому християнстві: засади, особливості, тенденції. К.: Абрис, 2009. 527 с.
  4. “Русский мир” як ідеологія російського неоімперіалізму: українські реалії // Волинський Благовісник: богословсько-історичний науковий журнал Волинської Православної Богословської Академії Української Православної Церкви Київського Патріархату. - Луцьк: Видавництво Волинської Православної Богословської Академії ΕΙΚΏΝ, 2015. № 3.
  5. Модернізація в політизації релігії як інструмент інституційного її розширення й інтеграції у секулярному світі // Релігія в проблемах її структури і функціональності. Наукова збірка. За редакції проф. Анатолія Колодного / Українське релігієзнавство. 2016. № 78.
  6. Євразійська ідеологія в протестантизмі України // Українське релігієзнавство: Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ. 2017. № 83.
  7. “Гібридна” ісламізація Заходу як четверта хвиля поширення ісламу // Релігія в її складових і процесах їх осучаснення. Колективна монографія. За редакцією професора Анатолія Колодного. К.: Інтерсервіс, 2018.
  8. Від традиційного церковного до альтернативного нецерковного християнства. Концепції “нового християнства” // Україна поліконфесійна. Колективна монографія. За редакцією А.Колодного і П.Павленка. К.: Інтерсервіс, 2021.
  9. Християнство на шляху від традиції до інновацій: зовнішні чинники диференціації конфесійного життя і спроби модернізації християнства в українських реаліях // Історія релігій в Україні: актуальні питання / за заг. ред. О.Киричук; Львівський музей історії релігії; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. Львів: Логос, 2021. Вип. 3.
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua