• Ігор Анатолійович Козловський
    Старший науковий співробітник,
    кандидат історичних наук

Старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

В Інституті працює з 2018 року.

Сфера наукових інтересів: релігієзнавство; історія релігій; ісламознавство; орієнталістські релігії; нові релігійні течії; релігійні меншини; сучасна релігійна ситуація у світі та в Україні; міжконфесійні та державно-конфесійні відносини; релігійна ситуація на окупованих територіях Донбасу, герменевтика сакральних текстів.

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua