Ігор Анатолійович Козловський
Старший науковий співробітник,
кандидат історичних наук
Біографія

Старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

В Інституті працює з 2018 року.

Сфера наукових інтересів: релігієзнавство; історія релігій; ісламознавство; орієнталістські релігії; нові релігійні течії; релігійні меншини; сучасна релігійна ситуація у світі та в Україні; міжконфесійні та державно-конфесійні відносини; релігійна ситуація на окупованих територіях Донбасу, герменевтика сакральних текстів.

Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації.

  1. Ассирійська Церква Сходу./Бібліотека «Релігії Світу» т.1. – Донецьк: Норд-Прес,ДОГО «Центр Діскавері», 2009. – 124 с.
  2. Єзидизм. /Бібліотека «Релігії Світу» т.2. – Донецьк: Норд-Прес,ДОГО «Центр Діскавері», 2009. – 86 с.
  3. Коптська православна церква Олександрії. Бібліотека „Релігії світу”. Т.3. – Донецьк: Норд-пресс, ДОГО „Центр Діскавері”, 2009. – 108 с.
  4. Церковь Христа в США и в Украине: история и современность. – Донецк: Норд-пресс, 2010. – 601 с.
  5. Індуїзм//Релігієзнавство; навчальний посібник. Наук. Ред.. Брильов Д.В. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2018. – С. 111-137.
  6. Християнські церкви Донеччини на початку російської агресії // ІХ Міжнародний конгрес україністів. Історія. Збірник наукових статей. (До 100 – річчя Національної академії наук України) [голов. ред.: С.Пирожков, А.Загородній, Г.Скрипник]; НАН України: ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2018. – С. 476-487.
  7. Релігійна безпека та порушення свободи віросповіданні під час російської агресії на Донеччині// Релігійна безпека/небезпека України. Збірник наукових праць і матеріалів за ред. проф. Анатолія Колодного.- Київ: УАР, 2019.- с.256-264.
  8. The Orthodox identification of militants is an element of their understanding of the Russkiy mir // Religion during the Russion -Ukranian Conflict. Edited by Elizabeth A. Clark, Dmytro Vovk. – Birmingham (UK): Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. – P. 193-199.
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua