Бібліотека Інституту
Унікальною за будь-якими параметрами є бібліотека Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.
Бібліотеку було засновано 1946 року. Нині її фонд становить понад 70 тис.бібл.од.: книг - понад 50 тис., серед них іноземних - близько 5,5 тис.; часописів та видань, що продовжуються, - понад 20 тис. (близько 200 назв), в тому числі іноземних - понад 10 тис. (близько 100 назв); спец.видів літератури (дисертації, автореферати тощо) - 4,5 тис., серед них іноземних - близько 400.
У фонді представлена література з суспільних наук, філософії, соціології, психології, історії релігії, а також з окремих суміжних питань історії, економіки, держави і права, мовознавства, мистецтвознавства тощо.
До фонду бібліотеки увійшло зібрання книг професора логіки Б.О.Фохта (4 тис. бібл.од., з них 2 тис. - іноземними мовами). Більша частина зібрання - це твори філософів (Аристотель, Платон, Гегель, Кант, Фіхте тощо), а також література про них.

Зав.бібліотекою

- Березкіна Валентина Василівна

(тел. (044) 278-41-78)

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua