Ucrainica Mediaevalia
Редакційна колегія
 • Анатолій Єрмоленко – редактор, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор, завідувач відділу соціальної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ, Україна)
 • Георгій Папакін – редактор, доктор філософських наук, директор, завідувач відділу теорії і методики археографії та джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства НАН України (м. Київ, Україна)
 • Олександр Киричок – заступник редактора, доктор філософських наук, доцент, старший науковий співробітник відділу історії філософії України Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ, Україна)
 • Дмитро Гордієнко – заступник редактора, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Центру класичних, візантійських та середньовічних пам’яток Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; провідний науковий співробітник «Інституту “Свята Софія”» Національного заповідника «Софія Київська» (м. Київ, Україна)
 • Андрій Домановський кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії стародавнього світу і середніх віків Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
 • Андрій Пучков – доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри теорії та історії мистецтва Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна)
 • Володимир Дятлов – доктор історичних наук, перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри всесвітньої історії Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка (м. Чернігів, Україна)
 • Володимир Литвинов – доктор філософських наук, провідний науковий співробітник відділу історії філософії України Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ, Україна)
 • Вячеслав Корнієнко – доктор історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника «Софія Київська» (м. Київ, Україна)
 • Далюс Вілюнас – доктор філософських наук, старший дослідник відділу історії філософії Литви Інституту досліджень культури Литви (м. Вільнюс, Литва)
 • Ігор Ліхтей – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби Ужгородського національного університету (м. Ужгород, Україна)
 • Лариса Довга – докторка філософських наук, професорка кафедри культурології Національного університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ, Україна)
 • Микола Симчич – кандидат філософських наук, науковий співробітник відділу історії філософії України Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ, Україна)
 • Ніна Поліщук – докторка філософських наук, провідна наукова співробітниця відділу історії філософії України Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ, Україна)
 • Олег Однороженко – доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу «Теорії і методики археографії та джерелознавчих наук» Інституту української археографії та джерелознавства НАН України (м. Київ, Україна)
 • Олег Файда – кандидат історичних наук доцент, доцент кафедри історії середніх віків та візантиністики Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна)
 • Олександр Алфьоров – кандидат історичних наук, науковий співробітник сектору генеалогічних та геральдичних досліджень відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів Інституту історії України НАН України (м. Київ, Україна)
 • Олександр Маврін – доктор історичних наук, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу зарубіжних джерел з історії України Інституту української археографії та джерелознавства НАН України(м. Київ, Україна)
 • Олександр Головко – доктор історичних наук, старший науковий співробітник кафедри всесвітньої історіїКам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Київ, Україна)
 • Олена Вдовина – кандидатка філософських наук, незалежна дослідниця (м. Фредерікон, Канада)
 • Оленка Певна – докторка мистецтвознавства, професорка українських та середньовічних й ранньомодерних славістичних студій Кембриджського університету (м. Кембридж, Велика Британія)
 • Сергій Йосипенко, доктор філософських наук, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу історії філософії України Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ, Україна)
 • Стефан Губер – доктор філософських наук, професор кафедри польської філософії Інститут філософії Ягеллонського університету (м. Краків, Польща)
 • Юрій Заврогодній – доктор філософських наук, старший науковий співробітник сектору східної філософії відділу історії зарубіжної філософії Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ, Україна)
 • Юрій Мицик – доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу актової археографії Інституту української археографії та джерелознавства НАН України (м. Київ, Україна)
 • Юрій Пелешенко – доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу давньої української літератури Інституту літератури імені Т.Г Шевченка НАН України (м. Київ, Україна)
 • Ярослав Федорук – доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу актової археографії Інституту української археографії та джерелознавства НАН України (м. Київ, Україна)
 • Ярослава Стратій – кандидатка філософських наук, старша наукова співробітниця відділу історії філософії України Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (м. Київ, Україна)
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua