Редакція часопису «Філософська думка»
Співробітники

Старший науковий співробітник, Заступник головного редактора часопису «Філософська думка», кандидат філософських наук

Провідний інженер, Відповідальний секретар часопису «Філософська думка», кандидат філософських наук

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044) 279-32-82 (приймальна директора)
Тел.: (044) 278-06-05

E-mail: instphil@ukr.net