Юлія Недзельська

Молодший науковий співробітник,

кандидат філософських наук

Біографія

Молодший науковий співробітник, кандидат філософських наук

В Інституті працює з 2006 р.

Сфера наукових інтересів: особливості життя християн в умовах сучасного українського суспільства, розвиток християнської конфесійної періодики в Україні, сучасна конфесійна преса як джерело вивчення розвитку релігій в України, розуміння людини в християнстві.

Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації:

Православний мирянин: життя в сьогоденні (український контекст). Монографія. – К., 2010. – 162 с.
– Сучасний православний віруючий в Україні: проблема конфесійної визначеності // Державно-конфесійні відносини в Україні: вітчизняний та європейський досвід. Збірник наукових матеріалів. – К.: Світ знань, 2009. – С. 40-44.
– Релігійна періодика України в контексті міжконфесійних відносин / Релігія-світ-Україна. Колективна монографія в 3-х кн.. Книга ІІ. Міжконфесійні відносини полі конфесійної України // Українське релігієзнавство. – 2011. – Спецвипуск 2011-1. – С. 322-329.
–Православне розуміння людини як образу та подоби Божої – основа визначення сенсу її земного життя // Українське релігієзнавство. – 2010. – № 53. – С. 67-74.
– Свобода релігії в православній періодиці сучасної України // Релігійна свобода. – 2011. – № 16. – C.71-77.
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua