Віта Володимирівна Титаренко
Старший науковий співробітник,
доктор філософських наук, доцент
Біографія

Старший науковий співробітник, доктор філософських наук, доцент

В Інституті працює з 1999 року

Сфера наукових інтересів: релігієзнавство; харизматичні рухи в світі й Україні; релігійні меншини; сучасна релігійна ситуація у світі та в Україні; міжконфесійні та державно-конфесійні відносини; методологія прогнозних досліджень в релігієзнавстві; релігієзнавча експертиза.

Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації:

  1. Титaренко В.В. Вiд пророцтв у релiгiї до прогнозувaння в релiгiєзнaвствi: iсторiя, теорiя, перспективи. Моногрaфiя / В.В.Титaренко. – Київ, 2017. – 324 с.
  2. Сущностные и методологические проблемы религиеведческой экспертизы в практическом религиеведении. - NOMOS. 2013. №79. С. 151-163.
  3. Религиозные институты и специфика их адаптационных изменений в обществе: современный харизматизм в Украине. სამეცნიერო ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) Нaучный журнaл «Влaсть и общество (История, Теория, Прaктикa)». Тбилиси: AОД, 2015. tomi I. №4 (36). С.216-231.
  4. Співвіснування християнства й ісламу у світі: прогнози і тренди найближчого майбутнього. Аль-Калям Випуск № 9 / Збірка наукових праць УЦІД / Бібліотека ісламознавства. Вінниця: ТОВ “ТВОРИ”, 2019. С.170-178.
  5. Специфика организационной структуры харизматических церквей в Украине: религиоведческая рефлексия стаття Colloquium-journal. Międzynarodowe czasopismo naukowe. Warszawa, Polska 2020. №7(59). С. 26-31. (у співавторстві з Тищенко А.Г.)
  6. Dynamics and Growth Prospects of the Protestant Denominations in Ukraine. Occasional papers on Religion in Eastern Europe (April 2020) XL. Volume 40, Issue 3 (2020) Religious Communities in Contemporary Ukraine Since Independence, 3. С.73-87. (co - authored with Irina Vasilyeva).
  7. Religious «Covid Fundamentalism» in Eastern and Central Europe: Challenges and Lessons. стаття Occasional papers on Religion in Eastern Europe (April 2020) XL. Religious Communities in Contemporary Ukraine Since Independence. 2021. Volume 42, Issue 1 (2). С.31-47. (co - authored with Iryna Bogachevska)
  8. Transformation of religious identity in the context of globalization: causes and consequences. Схід/Skhid. К., 2021. №1(171). P.43-47.
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua