Людмила Олександрівна Филипович
Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор
Біографія

Провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди Національної Академії наук України

Науковий ступінь Доктор філософських наук, професор

В Інституті працює з 1983

Сфера наукових інтересів: релігієзнавство, історія релігій, етнологія релігії, нетрадиційні і нові релігії, сучасна релігійна ситуація у світі та в Україні, релігійна духовність, сакральна культура, свобода релігії, церковно-державні відносини, міжрелігійний діалог, релігійна та релігієзнавча освіта, релігійний туризм і паломництво

Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації:


History of scientific study of religion and current state of religious studies in Ukraine
// Tomáš Bubík, Henryk Hoffmann (eds.). Studying Religions with the Iron Curtain
Closed and Open. The Academic Study of Religion in Eastern Europe. -
Brill Publishing House, Leiden 2015. 320 p. Pp. 239-275
Культура релігійного життя. Вибрані праці. К.: УАР, 2016. 584 с.
Релігійні виміри національної ідеї: сучасні небезпеки
// Трансформація української національної ідеї / упоряд. О.Доній.
- К.: Наш формат, 2019. 464 с. Cc. 257-265
Українське релігієзнавство: історія постання та інституалізації // Культура украинских
философских сообществ: ситуация трансформации: [коллективная монография]
/ ред.кол. Л.Н.Богатая, И.В.Голубович, К.В.Райхерт; отв. ред Л.Н.Богатая. Одесса.
издатель С.Л. Назарчук, 2020. 234 с. Сc. 88-98
Interdenominational dialogue in contemporary Ukraine: correction on war
and pandemic conditions // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, 2020:
Vol. 40, Iss. 5, Article 4. https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol40/iss5/4

Ukraine as a center of contemporary global religious confrontation:

Constantinople – Rome – Moscow 0000-0002-0886-3965 //

Humaniora. Czasopismo Internetowe

No. 1 (29)/2020 http://humaniora.amu.edu.pl/sites/default/files/humaniora/Humaniora%2029

/Fylypovych_Hum_1_29_20_S.pdf 39–52

Ukraine as a Religious Destination // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 40 : Iss. 9 , Article 6. Available at: https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol40/iss9/6
Вступ; розд. 1:1, 1:2, 1:4, 1:6, 3:6; розд. десятий; Висновки // Релігійні ідентичності в їх сутності і конфесійних вимірах: український контекст. Кол. монографія // за ред проф. А.Колодного, Л.Филипович, А.Арістової. Київ: УАР, 2021. 348 с.
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua