Петро Яроцький
Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор
Біографія

Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор

В Інституті працює з 1974 р.

Сфера наукових інтересів: історія релігії й Церкви в Україні, соціальне вчення католицизму, православно-католицькі відносини, сучасний стан релігії і релігійності в Україні, проблеми міжрелігійного діалогу

Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації:

– Культура й інкультурація в контексті міжрелігійного і міжкультурного діалогу.
–Культурно-цивілізаційні аспекти міжрелігійного діалогу.
– Діалог віри і розуму в умовах секуляризації і світоглядного релятивізму.
– Католицька концепція інтегрального розвитку людства як вияв взаємовідношення сакрального і секулярного в глобалізованому світі.
– Харизматичний рух в Католицькій Церкві: спрямованість і наслідки «харизматичної онови», привнесеної в УГКЦ.
– Релігія у країнах Східної і Центральної Європи після соціалізму.
– Інкультурація християнства в багатоманіття культур світу.
– Православно-католицький діалог на вселенському рівні.
– Католицизм як світова церковна імперія.
– Православно-католицькі відносини і проблеми їх толерантизації в Україні.
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua