Відділ філософії культури, етики та естетики
Завідувач відділу
Пролеєв Сергій Вікторович - доктор філософських наук, професор

тел. (044) 279-27-98 (к.302);
(044) 279-16-70 (к.321)
Філософське осмислення тенденцій і суперечностей культурно-цивілізаційного розвитку, аналіз впливу процесу глобалізації на культурне існування людини та долю національних культур, комплексний розгляд взаємозалежностей культури та політики, вивчення трансформаційних змін у галузі сучасного мистецтва, моральної культури, дослідження шляхів обґрунтування і утвердження морально-етичних цінностей відповідно до нинішньої ситуації у світі і досвіду сучасного людства, нагальних потреб життя українського суспільства.
Співробітники відділу

Завідувач відділу філософії культури, етики та естетики, доктор філософських наук, професор

Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор

Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор

Старший науковий співробітник, доктор філософських наук

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук, доцент

Науковий співробітник, кандидат філософських наук, доцент

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua