Відділ логіки та методології науки
Завідувач відділу
Гардашук Тетяна Василівна - доктор філософських наук, старший науковий співробітник

(044) 278-10-87
Дослідження проблем істини, смислу та розуміння, аналіз філософії мови та філософії дискурсу, осмислення логіки дії і логіки практичних міркувань, логічної теорії конфлікту, функціонування різноманітних знакових систем в контексті соціуму. Значна увага приділяється дослідженню умов соціальної стабільності, нормалізації конфліктів та культурної інтеграції суспільства, аналізу ментальності як культурного феномена тощо.
Співробітники відділу

Завідувач відділу логіки та методології науки, cтарший науковий співробітник, доктор філософських наук

Головний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор

Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Старший науковий співробітник, доктор філософських наук

Молодший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Молодший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Молодший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Провідний інженер

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua