Оксана Горкуша
Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук
Біографія

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

В Інституті працює з 2001 р.

Сфера наукових інтересів:

Філософія релігії. Тематика: релігійна свідомість; релігійний світогляд; співвідношення науки, філософії та релігії; релігійна та конфесійна ідентичність в сучасній Україні; християнська парадигма в сучасних світоглядних обставинах; методологія міжконфесійного діалогу.

Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації:

1. Горкуша О. Філософія релігії – на межі між апологією і спростуванням релігії // Релігія в контексті духовного життя. Колективна монографія. За ред. проф. Анатолія Колодного. – К.: Українська конфедерація журналістів та Українська асоціація релігіє знавців, 2012. – 569с.- С.252-271. (1,5 д.а.)
2. Горкуша О. Співвідношення наукового і релігійного освоєння світу: релігієзація науки і сцієнтизація релігії // Релігія в контексті духовного життя. Колективна монографія. За ред.. проф. Анатолія Колодного. – К.: Українська конфедерація журналістів та Українська асоціація релігіє знавців, 2012. – 569с.- С.272-307. (2,5 д.а.)

3. Горкуша О. Філософія релігії як співосмислювання людських пошуків релігійних сенсів. // Українське релігієзнавство. “ Філософія релігії в сучасній Україні: варіативність стратегій осмислення предмету”. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства інституту філософії імені Г. С.Сковороди НАН України № 64.– К. 2012.- С.83-97. (1 д.а.)
4. Горкуша О. Релігія та філософія в контексті структури суспільної свідомості // Релігія в контексті суспільної свідомості. Колективна монографія. За ред.. проф.. А.Колодного. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2015. – 480 с.- С. 21-51. (2,5 д.а.)
5. Горкуша О. Релігія та філософія як своєрідні засоби моделювання світогляду // Релігія в контексті суспільної свідомості. Колективна монографія. За ред.. проф.. А.Колодного. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2015. – 480 с.- С.102-117. (1,2 д.а.)
6. Горкуша О. Пошук шляхів інтеграції релігії та філософії в постсекулярну добу // Релігія в контексті суспільної свідомості. Колективна монографія. За ред.. проф.. А.Колодного. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2015. – 480 с.- С. 117-139. (1,7 д.а.)
7.Горкуша О. Євромайдан як індикатор трансформації релігійної функціональності або Революція Гідності як ситуація сповіді перед Богом, Україною та людиною (26.12.2013) // Майдан і Церква. Хроніка подій та експертна оцінка / Українська асоціація релігієзнавців / За загальною редакцією д.філос.н. Филипович Л.О. і канд.філос.н. Горкуші О.В. – К.: Самміт-Книга, 2015. – 656 с.- С61-76. (1,2 д.а);
8. Горкуша О. Суспільні запити на трансформацію віроповчального елементу релігійної свідомості // Релігія в проблемах її структури і функціональності. Українське релігієзнавство №78. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. / А.Колодний, голов. ред.- К., 2016.- С.18-23. (0,3 д.а.)
9. Горкуша О. Світоглядна функція релігії та церковна ідентичність: виклики в сучасних координатах української дійсності // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України № 80 – Київ, 2016.- С.31-47 (1 д.а.)
10. Горкуша Оксана. Узгодження пропозитивного та належного значення свободи як завдання вітчизняного релігієзнавства // Релігійна свобода: на перехресті епох, країн і культур. Науковий щорічник № 19. За загальною редакцією проф. А.Колодного.- К.:Інтерсервіс, 2015-2016.- 216 с. – С.26-34. (0,8 д.а)
11. Горкуша О. Розділ ІІІ. Християнські церкви незалежної України в їх функціональності на зрізі громадянської та церковної ідентичності // Функціональність релігії: Український контекст – Монографія Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім.Г.С.Сковороди НАН України / За редакцією професорів А.Колодногго та Л.Филипович – Київ – УАР – 2017 – 339 с.- С. 150-206. (4,5 д.а.)
12. Горкуша О. Проблема співвідношення «цивілізаційної», «дійснісної» та «церковної» ідентичності як виклик для релігійних суб’єктів – репрезентантів позаукраїнських церковних центрів // Релігійна безпека/небезпека України. Збірник наукових праць і матеріалів. За редакцією професора Анатолія Колодного. – Київ: УАР, 2019. – 402 стор. – С.47-58 (0,75 д.а.)
13. Горкуша Оксана. Міжконфесійний діалог в сучасній Україні: спонуки, умови, мета, суб’єкти, рівні порозуміння // Українське релігієзнавство Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України № 83 – Київ, 2017. – С.45-60 (1,1 д.а.)
14. Горкуша О. Віроповчальний елемент релігійного феномену в особливостях його конфесійного різноманіття і змін // Релігія в її складових і процесах їх осучаснення. Колективна монографія. За редакцією професора Анатолія Колодного. – Київ: Інтерсервіс, 2018. – 402 стор. – С.26-87 (4,5 д.а.)
5. Горкуша О. Релігійна, конфесійна і церковна ідентичності. Релігійні ідентичності в їх сутності і конфесійних виявах: український контекст / За ред. Професорів Анатолія Колодного, Людмили Филипович, Алли Арістової. Київ: УАР, 2021.- 348с. С.39-43.
16. Горкуша О. Історичні передумови формування світоглядно-індиферентного населення України. Релігійні ідентичності в їх сутності і конфесійних виявах: український контекст / За ред. Професорів Анатолія Колодного, Людмили Филипович, Алли Арістової. Київ: УАР, 2021.- 348с. С.69-75.
17. Горкуша О. Розбудова системи ідентичностей у постколоніальній Україні. Релігійні ідентичності в їх сутності і конфесійних виявах: український контекст / За ред. Професорів Анатолія Колодного, Людмили Филипович, Алли Арістової. Київ: УАР, 2021.- 348с. С.98-114.

Наукове просвітництво та персональні сторінки:
Персональний ютубканал із філософсько-релігієзнавчими діалогами: серія «Самовизначення» (2017-2019 рр.) та «Цінності крізь марево вульгарного утилітаризму» (2020-2021 рр.)
https://www.youtube.com/channel/UCnX15hmjmM0_Kf8NebTQp9A/videos
Персональний сайт (зараз в процесі оновлення та оптимізації – адресу буде змінено)
https://slovosvit.wordpress.com/about/?fbclid=
IwAR3moRtUJaRNA2TXvXvjQd5SbbvKP1zaq0R
Du6Bkxiep8Lu69XGWCuVmw-w

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua