Дмитро Базик
Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук
Біографія

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

В Інституті працює з 2008 р.

Сфера наукових інтересів: архаїчні релігійні вірування, східні релігії, нові релігійні рухи

Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації:

1. Особливості трансформації первісних релігійних вірувань аборигенних суспільств Австралії в умовах сучасності // Українське релігієзнавство. – №47. – К., 2008. – С. 60 – 68.
2. Феномен первісної релігії / Конфесіологія релігії. Колективна монографія за редакцією докторів філософських наук, професорів Анатолія Колодного та Людмили Филипович // Українське релігієзнавство. – К., 2009. – Спецвипуск 2009-2. – С. 46 – 60.
3. Неоязичництво в сучасних релігійних пошуках українців / Релігія – Світ – Україна. Колективна монографія в 3-х книгах за науковою редакцією професорів А. Колодного і Л. Филипович. Книга ІІ: Міжконфесійні відносини полі конфесійної України // Українське релігієзнавство. – К., 2011. – Спецвипуск 2011-1. – С. 248 – 257.
4. Вияви синкретизму язичництва і християнства в свідомості православного вірянина / Релігія в контексті духовного життя. Колективна монографія. За ред. проф. Анатолія Колодного. – К.: УАР, 2012. – С. 154 – 160.
5. «Вторинна міфотворчість» новорелігійних спільнот / Релігія в контексті духовного життя. Колективна монографія. За ред. проф. Анатолія Колодного. – К.: УАР, 2012. – С. 212 – 219.
6. Компаративний аналіз концепції Бога у вайшнавській та слов’янській ведичних традиціях // Збірка матеріалів Міжнародної молодіжної релігієзнавчої літньої школи: «Вайшнавська традиція крізь століття». − Донецьк, 2014. − С. 262 – 271.
7. Розділ 7: «Інституалізаційні процеси в українських рідновірських релігіях: 7.1. Початки інституціалізації неоязичницьких рухів: європейський контекст. 7.2. Специфіка інституціалізаційних процесів в українському рідновірстві»/ Інституційні процеси конфесійного життя світу й України / за ред. проф. А. Колодного. – Київ, «УАР» – 2015. – С. 285 – 304.
8. Розділ 8. Неоязичництво / Новітні та нетрадиційні релігії та містичні рухи України / підручник за заг. ред. В. Петрика. – К., 2016. – С. 272 – 286.
9. Особливості інтерпретації поняття «йога» в працях А.Ч. Бхактіведанти Свамі Прабгупади // Збірка матеріалів Міжнародної релігієзнавчої школи «Вайшнавська традиція крізь століття». Випуск 2 – Луцьк: Друкмаркет, 2016. – С. 123 – 129.
10. Феномен українського рідновірства: сутнісна характеристика, особливості становлення та розвитку // Релігієзнавчі нариси № 6. − Київ, 2016. – С. 9 – 25.
11. Дохристиянські вірування українців в концепції І.Огієнка // Матеріали XVI випуску наукового збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта (з нагоди 135-річчя від дня народження Івана Огієнка» − Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 20 – 25.
12. Базові положення та специфіка інтерпретації концепції Бога в Міжнародному Товаристві Свідомості Крішни // Неорелігії: теоретичні та практичні питання дослідження − Київ, 2018. С. 111 – 123.
13. Ідеологема панславізму в рідновірських конфесіях України / Релігійна безпека/небезпека України. Збірник наукових праць і матеріалів. За редакцією проф. А. Колодного. − Київ: УАР, 2019. − С. 181 – 184.
14. Особливості етноконфесійної самоідентифікації рідновірів України / Релігійні ідентичності в їх сутності і конфесійних виявах: український контекст. / За ред. професорів А. Колодного, Л. Филипович, А.Арістової − Київ: УАР, 2021. − С. 220 – 226.

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua