Володимир Дмитрович Білодід
Старший науковий співробітник,
кандидат філософських наук
Біографія

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

В Інституті працює з 1974 р.

Сфера наукових інтересів: історіософія Володимира Антоновича, філософія Григорія Сковороди, релігійно-містична традиція в філософії України.

Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації:

Історіографія української етнонаціональності: В.Б. Антонович (Історіософські нариси). – Монографія. (У друці – вид-во «Вища школа») – 18 а.а.
– Й.В. Сталін і академічна філософія в Україні (Нариси з історії філософської думки в інституті філософії НАН України в другій половині 40-х і 50-х рр.) – Монографія (У друці – вид-во «Стилос») – 8 а.а.
– Сковорода містик і сотеріолог. // Сковорода Григорій: Ідейна спадщина і сучасність. – К. 2003. – С. 227-247.
– Сотеріологія Григорія Сковороди: Част. 1 Сотеріологічні аспекти життя Сковороди (Рукопис 7 а.а.)
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua