Наталія Григорівна Філіпенко
Старший науковий співробітник,
кандидат філософських наук
Біографія

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

В Інституті працює з 1993 р.

Сфера наукових інтересів: релігійна філософія та її історія, логіка.

Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації:

– Киевское Религиозно-философское общество (1908–1919). Очерк истории. Монография. – К.: ПАРАПАН, 2009. – 140 с.
http://www.bogoslov.ru/biblio/text/495076/index.html
– Этика как онтология («Наука о человеке» В. И. Несмелова) // Христианская мысль. – 2004. – № 1. – С. 67–74
http://www.kievrfo.org.ua/index.php?p=xm.2004-1
– О религиозных основаниях цивилизационного разделения Европы (размышления по поводу работы В. В. Зеньковского «Россия и Православие») // Христианская мысль. – 2005. – № 2. – С. 118–129. (у співавторстві з И.В. Назаровим)
– Неослов'янофільські тенденції в філософії культури В. З. Завітневича і В. В. Зеньковського (початок ХХ ст.) – Totallogy. – 2009. – №22. – С. 268–284.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/totallogy/2009_22/statti/neoslavynskie%20tendencii%20Filipenko.htm
– Альфред Тарський. Поняття істини в формалізованих мовах / Переклад з англ. Н. Філіпенко . – К.: Стилос, 1998. – 154 с.

Email: krfo@rambler.ru
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua