Сергій Львович Йосипенко
доктор філософських наук,
старший науковий співробітник
Біографія

Заступник директора Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України,

Завідувач відділу історії філософії України,

доктор філософських наук

В Інституті працює з 1998 р.

Сфера наукових інтересів: історія філософії, політична філософія, філософія історії.

Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації:

– До витоків української модерності. Українська ранньомодерна духовна культура в європейському контексті. – К.: УЦДК, 2008.
– Європа як політична проблема і філософська тема // Філософська думка. - 2010. - № 1.
– Філософія історії в історико-філософській перспективі // Філософські проблеми гуманітарних наук. - 2010. - № 18.
– Література як предмет історико-філософського аналізу// Філософська думка. - 2011. - № 1.
– Громада // Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей. – Т. 2. – К.: Дух і літера, 2011.

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua