Володимир Дмитрович Литвинов
Провідний науковий співробітник,
докор філософських наук
Біографія

Провідний науковий співробітник, докор філософських наук

В Інституті працює з 1980 р.

Сфера наукових інтересів: Історія української філософії ХVІ–ХVШ ст.

Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації:

– Ідеї раннього Просвітництва у філософській думці України. – Київ, Наукова думка, 1984. – 151 с.
– Ренесансний гуманізм в Україні (Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV – початку XVII століття). – К., Основи, 2000. – 472с.
– “Католицька Русь”(Внесок українців католицького віросповідання в духовну культуру України ХVІ ст.). Історико–філософський нарис. – Київ, Український Центр духовної культури, 2005. – 273 с.
– Україна в пошуках своєї ідентичності (Історико-філософський нарис). – К., "Наукова думка", 2008. – 527 c.
– Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (XVI – початок XVII ст.). – К., Наукова думка, 1990. – 382 с. (у співавторстві з В. М. Нічик, Я. М. Стратій).
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua