Ярослава Михайлівна Стратій
Старший науковий співробітник,
кандидат філософських наук
Біографія

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

В Інституті працює з 1981р.

Сфера наукових інтересів: історія української філософської думки середньовіччя і раннього модерну.

Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації:

Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні. – К.: Наукова думка, 1991 (у співавторстві з В.М. Нічик і В.Д. Литвиновим).
– Філософія у Києво-Могилянській академії // Київ в історії філософії України / В. Горський, Я. Стратій, А. Тихолаз, М. Ткачук. – К: KMAcademia, 2000. – C. 74-129.
– Філософія в Києво-Могилянської академії // Історія української Культури у п’яти томах. – Т. 3. Українська культура другої половини XVII-XVIII ст. К: Наукова думка, 2003.– С. 575-610.
– Ідеї природного права і суспільного договору у на службі петровського абсолютизму («Правда волі монаршої» Теофана Прокоповича // Україна XVII століття: суспільство, філософія, культура: Зб. наук. пр. на пошану пам’яті Валерії Михайлівни Нічик. – К.: Критика, 2005. – С. 128-151.
– Інтерпретація проблеми сутності душі та її здатностей у трактаті «Про душу» Інокентія Гізеля // Інокентій Гізель Вибрані твори / упорядник Л.М. Довга – Т.3. Дослідження і матеріали. – К.-Л.: Свічадо, 2010 . С.51-81
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua