Микола Васильович Симчич
Науковий співробітник,
кандидат філософських наук
Біографія

Науковий співробітник, кандидат філософських наук

В Інституті працює з 2007 р.

Сфера наукових інтересів: філософія у Києво-Могилянській академії, ранньомодерна схоластика, схоластична і аналітична метафізика.

Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації:

Philosophia rationalis у Києво-Могилянській академії. Компаративний аналіз могилянських курсів логіки кінця XVII – першої половини XVIIІ ст. – Вінниця, в-во О.Власюк, 2009. http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/530
– Вчення про супозицію у філософських курсах могилянських професорів // Київська Академія. – Вип. 8. – К., 2010. – С. 15-29.
– Проблеми розрізнень і універсалій у філософському курсі Інокентія Гізеля // Інокентій Гізель Вибрані твори / упорядник Л.М. Довга – Т.3. Дослідження і матеріали. – К.-Л.: Свічадо, 2010. – С. 83-102.

Email: msymchych@yahoo.com

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua