• Олександр Леонтійович Маєвський

    Науковий співробітник відділу логіки, філософії та методології науки,

    кандидат філософських наук

Науковий співробітник відділу логіки, філософії та методології науки , кандидат філософських наук


Науковий співробітник відділу логіки, філософії та методології науки Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України з 2002 року. Кандидатська дисертація «Метафізичні підстави позитивної епістемології Моріца Шліка» (09.00.09 – філософія науки, 2004 рік).
Досліджує фундаментальні гносеологічні, епістемологічні, онтологічні, логічні питання і феномени машинного навчання (ML) і штучного інтелекту (AI) у світлі філософського феноменалізму, функціоналізму та конекціонізму.
Особливу увагу приділяє питанням філософського осмислення феноменів штучного відтворення окремих функцій раціонального мислення і адаптивного набуття актуальних знань про феноменально дану дійсність засобами створення штучних інтелектуальних автоматів.

Обстоює висновок щодо фундаментальної функціональної конвергенції між інтелектом людини та штучним інтелектом на рівні самого механізму їх природної реалізації (з відмінностями за ступенем і матеріальним субстратом) і наполягає на істотній дегуманізації поняття інтелекту.

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua