• Валентин Йосипович Омельянчик

    Провідний науковий співробітник відділу логіки та методології науки,

    доктор філософських наук

Провідний науковий співробітник відділу логіки та методології науки, доктор філософських наук


Область наукових зацікавлень: 
(1) логіка, метафізика та епістемологія модальних понять (екстенсіоналізм / інтенсіоналізм, реалізм / анти-реалізм, актуалізм / посибілізм, натуралізм / нормативізм), застосування модальної логіки та модальної метафізики в теорії духу (інтесіональне вірування / екстенсіональне (адаптивне) вірування), в теорії дії (менталізм / антименталізм, інтенціональна дія / рутинна дія), та в філософії гуманітарних та соціальних наук (індивідуалізм / голізм, натуралізм / конструктивізм);

(2) середньовічна логіка та семантика (теорія простого висловлювання, теорія модальностей, модальна силогістика).

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua