• Тетяна Василівна Гардушак
    Завідувач відділу логіки та методології науки, cтарший науковий співробітник,

    доктор філософських наук

Завідувач відділу логіки та методології науки, cтарший науковий співробітник, доктор філософських наук
В Інституті працює з 1982 року.
Проблемне поле досліджень:
екофілософія, філософія та методологія збалансованого розвитку, сучасний екологізм (глибинна філософія, екофемінізм, біорегіоналізм, екологічна справедливість тощо), урбоекологія, філософські проблеми екоосвіти
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua