Тетяна Василівна Гардушак
Завідувач відділу логіки та методології науки, cтарший науковий співробітник,

доктор філософських наук

Біографія
Завідувач відділу логіки та методології науки, cтарший науковий співробітник, доктор філософських наук
В Інституті працює з 1982 року.
Проблемне поле досліджень:
екофілософія, філософія та методологія збалансованого розвитку, сучасний екологізм (глибинна філософія, екофемінізм, біорегіоналізм, екологічна справедливість тощо), урбоекологія, філософські проблеми екоосвіти
Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації:


  • Концептуальні параметри екологізму. – К.: ПАРАПАН, 2005. – 200 с.
  • Екологічна справедливість як критерій громадянського суспільства (Рефлексія над досвідом США) // Проблеми філософії права. – 2005. – Т. ІІІ. – № 1 – 2. – С. 286 – 292.
  • Еnvironmental Justice as a Major Challenge for Ukraine in the 21st Century // Millennium III: A Workshop of Ideas and Projects for European Integration and Global Civilization “Which Forces Are Driving Europe?” – Vienna – Bucharest, 2009. – P. 111 – 116.
  • Євроінтеграційні виміри освіти // Сучасність. – 2009. – № 3 – 4. – С. 235 – 245.
  • Глобальні стратегічні моделі та український вибір // Збалансований (сталий розвиток) України – пріоритети національної політики (Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 26 жовтня 2010). – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2010. – С. 405 – 409.
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua