Відділ філософських проблем природознавства та екології
Завідувач відділу
Лук'янець Валентин Сергійович - доктор філософських наук, професор

кімн. 408, 416, 429;
тел. (044) 278-59-63 (к.416);
(044) 278-81-47 (к.408)
Відділ філософських проблем природознавства та екології працював до 2016 року, його було ліквідовано відповідно до постанови Президії НАН України № 11 від 20.01.2016 р. «Про фінансування НАН України в 2016 р.».

Філософські та методологічні проблеми природничих наук, кібернетики, екології. Зокрема, епістемологічні проблеми фізики, проблема підвалин фізичного знання, наукового методу. Значна увага приділяється аналізу наукового дискурсу, лінгвістичного повороту у філософії, постмодерністського стану науки, сучасного оновлення методологічної культури природознавства.
Співробітники відділу

Завідувач відділу логіки та методології науки, cтарший науковий співробітник, доктор філософських наук

Головний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор

Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Старший науковий співробітник, доктор філософських наук

Молодший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Молодший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Молодший науковий співробітник, кандидат філософських наук

Провідний інженер

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua