Валерій
Петрович Загороднюк
Завідувач відділу філософської антропології, доктор філософських наук, професор
Біографія

Завідувач відділу філософської антропології, доктор філософських наук, професор

В Інституті працює з 1977 р.

Сфера наукових інтересів: епістемологія, теорія пізнання, філософія культури,філософська антропологія, соціологія науки, політологія

Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації:

–Мета наукового пізнання: Соціально-культурні та логіко-гносеологічні аспекти, 1984.
– Методичний аналіз історико-філософського знання (у співавт.), 1984.
– Цілепокладання у практиці, культурі, пізнанні, 1991.
– Світоглядні орієнтири мисленнєвої культури, (у співавт.), 1993
–Філософія наук, 1998
– Проблема свободи у контексті контроверзи: неоконсерватизм – соціал-демократія//Людина у цивілізації ХХІ століття: проблема свободи – К.:Наук. думка, 2005, – сс.253-267.
– Антропологія пізнання:позитивні та негативні аспекти// Грані людського буття:позитивні та негативні виміри антропокультурного – К.: Наук. думка, 2010, – сс.141-166.
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua