• Валерій
    Петрович Загороднюк
    Завідувач відділу філософської антропології, доктор філософських наук, професор

Завідувач відділу філософської антропології, доктор філософських наук, професор

В Інституті працює з 1977 р.

Сфера наукових інтересів: епістемологія, теорія пізнання, філософія культури,філософська антропологія, соціологія науки, політологія

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua