• Віталій Олександрович Нечипоренко
    Старший науковий співробітник,
    кандидат філософських наук
кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу соціальної філософії Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.Закінчив філософський факультет Київського університету ім.Т.Г.Шевченка (1994), аспірантуру Центру гуманітарної освіти НАН України (1997). Брав участь в роботі Міжнародної філософської школи (м.Київ) (1999; 2001); Викладав низку курсів в університетах (НАУ, КНЛУ, КНУКіМ). Дослідження в царині соціальної філософії, філософії права та політичної філософії.

Заступник головного редактора часопису «Філософська думка»
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua