Микола Іванович Надольний
старший науковий співробітник,
кандидат філософських наук
Біографія
кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. Закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка (1984), аспірантуру Інституту філософії НАН України (1987). Фахівець у галузі соціальної філософії, філософії історії, політології. Коло наукових інтересів охоплює проблематику детермінант людської життєдіяльності, культури, філософсько-історичних аспектів духовності, політики, становлення громадянського суспільства.
Публікації/Наукова діяльність
Автор понад 50 наукових праць, співавтор монографій «Суспільні закони та їх дія» (1995), «Соціальна філософія: Короткий Енциклопедичний Словник» (1997), «Цивілізація та історія» (1999), «Цивілізація: структура і динаміка» (2003), «Буття людини в суспільстві: відносини, спілкування, духовність» (2012), «Ціннісно-нормативне обгрунтування соціальних теорій» (2013), також:
Надольний М.І. Активність соціальна; Цілепокладання в історії //Філософія політики: Короткий енцикл. Словник. – К.: Знання України, 2002. – С.25-26; 641-642.
Надольний М.І. Інтереси людські; Мета і засоби; Потреби// Філософський енцикл. Словник. – К.:”Aбрис”, 2002. – С.246-247; 371; 505.
Надольний М.І. Цивілізація і потреби людини // Цивілізація: структура і динаміка. – К.:Видавець КУПРІЯНОВА О.О. , 2003. – С. 225-248 .
Надольний М.І. Філософія: Навч. посіб. – 6-те вид. – К.:Вікар, 2006. – 457с.(у співавторстві).
Надольний М. Типологічне моделювання у соціальному пізнанні // Філософські діалоги ‘2010, випуск 4 .– К., 2010.– С.213-218.
Надольний М.І. Ціннісно-нормативне обґрунтування соціальних теорій. – К.: Наукова думка, 2013 (співавтор).
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua