• Микола Іванович Надольний
    старший науковий співробітник,
    кандидат філософських наук
кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. Закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка (1984), аспірантуру Інституту філософії НАН України (1987). Фахівець у галузі соціальної філософії, філософії історії, політології. Коло наукових інтересів охоплює проблематику детермінант людської життєдіяльності, культури, філософсько-історичних аспектів духовності, політики, становлення громадянського суспільства.
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044) 279-32-82 (приймальна директора)
Тел.: (044) 278-06-05

E-mail: instphil@ukr.net