Анатолій Миколайович Єрмоленко
член-кореспондент НАН України,
доктор філософських наук, професор
Біографія
доктор філософських наук, професор, директор Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, завідувач відділу соціальної філософії Iнституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, голова спеціалізованої вченої ради Д 26.161.02 в Інституті філсофії імені Г.С.Сковороди НАН України. Водночас професор кафедри філософії та релігієзнавства Національного ун-ту «Києво-Могилянська академія»; професор Науково-консультаційного центру Академії аграрних наук України; член міжнародного комітету Інтернаціонального філософського центру К.-О. Апеля (Козенса, Італія); член міжнародного Центру Ганса Йонаса (Берлін, Німеччина).

Закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (1978), аспірантуру Інституту філософії АН України (1981). Захистив докторську дисертацію на тему: «Дискурс етичних норм та цінностей в сучасній німецькій практичній філософії» (1996, Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України). Стажування в Інституті філософії АН CРСР (1990-1991 р.); запрошений дослідник: Вільний Університет Берліна (2004; 2009); Інститут філософських досліджень Ганновера (2007); запрошений професор Європейського гуманітарного університету (Вільнюс, 2007, 2008). Керівник проекту серії видань перекладів праць сучасних німецьких філософів «Vernunft und Gesellschaft», серед яких переклади з німецької праць К.-О.Апеля, Д.Бьолера, Ю.Габермаса, В.Гьосле, Г.Йонаса, Г.Ленка, К.-М. Маєр-Абіха та ін. Дослідження в царині соціальної філософії, соціології моралі, соціальної етики, німецької практичної філософії та теоретичної соціології.

Номінант дослідницької Премії імені Александра фон Гумбольдта від Вільного університету Берліна, 2006; лауреат дослідницької Премії Американської Ради наукових товариств (ACLS), 2005; лауреат Премії імені Д.І.Чижевського НАН України, 2015.

Публікації/Наукова діяльність
Автор понад 200 публікацій, серед яких:4 індивідуальні монографії, підручник і 2 навчальних посібника, 20 колективних монографій і 16 наукових збірників:
ЕрмоленкоА.Н. Райда К.Ю. Превращенные формы социальной рациональности.– К.: Наукова думка, 1987. – 163 с.
ЕрмоленкоА.Н., Соболь О.Н. Неоконсервативная революция. Лозунги и реальность. – К.: Изд.-во политической литературы Украины, 1990. – 191 с.
ЕрмоленкоА.Н. Социальная перспектива (философско-методологический анализ соврем. филосфских концепций).– К.: Накова думка, 1992 (співавт.).
Ермоленко А.Н. Этика ответственности и социальное бытие человека. Современная немецкая практическая философия. – К.: Наукова думка, 1994. – 200 с.
Єрмоленко А.М. Феномен української культури. – К. : Фенікс, 1996 (співавт.).
Єрмоленко А.М. Етичні норми і цінності. Проблема обгрунтування. – К.: Стилос. 1997 (співавтор.).
Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К: Лібра, 1999. – 488 с.
Єрмоленко А.М. Соціальна етика та екологія. Гідність людини – шанування природи. Монографія. – К.: Лібра, 2010. – 416 с.
Єрмоленко А.М. Етика і політика. – К.: Стилос, 2001 (співавт.)..
Єрмоленко А.М. Етос і мораль у сучасному світі. – К.: Парапан, 2004 (співавт.);
Єрмоленко А.М. Цінності громадянського суспільства і моральний вибір: український досвід.– К.:Етна-1, 2006 (співавт., відповід. редактор).
Єрмоленко А.М. Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації: ціннісно-нормативне та інституційне забезпечення його розбудови. – К.: Інститут лібер. суспільства, 2007 (співавт., відповід. редактор).
Filosofia transcendеntalpragmatica – Transcendеntalpragmatische Philosophie – Script in onore Karl-Otto Apel per il suo 85с compleanno. Cosensa, 2007 (співавт.).
Ермоленко А.Н. Постсоветская публичность: Беларусь, Украина. – Вильнюс: ЕГУ, 2008 (співавт.).
Єрмоленко А.М. Ціннісно-нормативне обґрунтування соціальних теорій. – К.: Наукова думка, 2013 (співавт., відповід. редактор).
Єрмоленко А.М. Соціальна відповідальність як основна цінність інституціалізації сучасного суспільства. – К.: Наукова думка, 2015 (співавт., відповід. редактор).
Єрмоленко А.М. Перетворення у сфері публічності як чинник становлення деліберативної демократії в Україні // Українсько-македонський науковий збірник. Вип.3 / НАН України, Національна бібліотека України ім.В.І.Вернадського. МАНМ. – К., 2008. – С.98-114.
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua