• Костянтин Юрійович Райда
    Провідний науковий співробітник,
    доктор філософських наук,
    професор
Провідний науковий співробітник, доктор філософських наук, професор
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua