Філософія Канта і виклики сучасності

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ

КАНТІВСЬКЕ ТОВАРИСТВО В УКРАЇНІ

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЧАСОПИС «ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА»

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ЖУРНАЛ «SENTENTIAE»


17-18 КВІТНЯ 2024 Р.


ПРОВОДЯТЬ


МІЖНАРОДНУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ

ПРИСВЯЧЕНУ 300-РІЧЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ІМАНУЕЛЯ КАНТА

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua