Назіп
Віленович Хамітов

Провідний науковий співробітник,

доктор філософських наук, професор

Біографія

Президент Асоціації Філософського Мистецтва, письменник. Почесний Президент міжнародної асоціації актуалізуючого психоаналізу та андрогін-аналізу.

Автор та ведучий програм "Філософські діалоги" («Радіо-ЕРА» FМ) та "Свобода думки" (телеканал КДР ТРК).

В інституті працює з 1992 р.

Сфера наукових інтересів: Філософська антропологія, метаантропологія, філософія статі та гендеру, філософія екзистенції, філософія психоаналізу, філософія мистецтва.

Публікації/Наукова діяльність
 • Хамитов Н. Освобождение от обыденности: искусство как разрешение противоречий жизни. – К.: Наукова думка, 1995. – 116 с.
 • Хамитов Н., Менжулина Л. Антропологические парадигмы и мифологемы европейской философии. – К.: Віпол, 1998. – 95 с.
 • Хамітов Н. Самотність у людському бутті. Досвід метаантропології. – Київ, Гранослов, 2000. – 251 с.
 • Хамітов Н. Філософія статі: прояснення предмета // Філософська думка. – К., 2001. - № 6. – С. 45 – 55.
 • Хамітов Н. Антропологія граничного буття // Колізії антропологічного розмислу. – К.: Либідь, 2002. - С. 98 – 108.
 • Хамитов Н. Тайна мужского и женского. – К.: Либідь, 2002. – 174 с.
 • Хамитов Н. Философия человека: от метафизики к метаантрапологии - К., М.: Ника-центр, 2002. – 334 с.
 • Хамитов Н. Философия и психология пола – К., М.: Ника-центр, 2002. – 224 с.
 • Хамітов Н. Людина у самотності та комунікації // Філософія: світ людини. – К.: Либідь, 2003. - С.244 – 261.
 • Хамітов Н. Родова бівалентність людського буття: феномени чоловічого та жіночого // Філософія: світ людини. – К.: Либідь, 2003. – С. 264-280.
 • Хамітов Н. Людина та народ: етноантропологія // Філософія: світ людини. – К.: Либідь, 2003. - С.400 – 414.
 • Хамітов Н.В. Екзистенційний вимір статі // Людина в есенційних та екзистенційних вимірах. – К.: Либідь, 2004. – С.223 – 244.
 • Хамитов Н. Освобождение от одиночества. – М., Харьков: АСТ, Торсинг, 2005. - 415 с.
 • Хамітов Н.В. Майбутнє екзистенціалу «свобода» // Людина в цивілізації ХХI століття: проблема свободи. – К.: Наукова думка, 2005. – С. 224-239.
 • Хамитов Н.В. Афоризмы Силы: тайна красоты отношения к себе и другому. – М., Харьков: АСТ, Торсинг, 2005. – 233 с.
 • Хамитов Н. Философия: Бытие. Человек. Мир. – К.: КНТ, 2006.– 456 с.
 • Хамітов Н.. Історія філософії: проблема людини. – К.: КНТ, 2006. – 296 с. (у співавторстві). .
 • Хамитов Н. Философский словарь: человек и мир. – К.: КНТ, 2006. – 308 с. (у співавторстві).
 • Хамитов Н. Этика: путь к красоте отношений. Курс лекций. – К.: КНТ, 2007. – 256 с. (у співавторстві).
 • Хамитов Н. Афоризмы свободы. – М., Харьков: АСТ, Торсинг, 2008. – 221 с.
 • Хамитов Н. Философия и психология на пола: Книга 1. Самотата на мъжа и на жената. Книга 2. Хора на тъгата и хора на скуката (болгарською мовою). Софія: Кванти, 2008. – 305 с.
 • Хамитов Н. Этика и эстетика: словарь ключевых терминов. – К.: КНТ, 2009. – 336 с. (у співавторстві).
 • Хамітов Н. Філософська антропологія у «позитивному» та «негативному» проблемному полі: концепти Еросу і Танатосу // Грані людського буття: позитивні та негативні виміри антропокультурного. – К.: Наукова думка, 2010.- С. 167-192.
 • Хамитов Н. Одиночество женское и мужское. Опыт вживания в проблему. Издание 5-е, дополненное и переработанное. – К.: Атика, 2010. – 224 с.
 • Хамитов Н. Философская антропология: словарь. – К.: КНТ, 2011. – 465 с. (у співавторстві).
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua