Олена Олександрівна Лазаренко
старший науковий співробітник,
кандидат філософських наук
Біографія

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу соціальної філософії Iнституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.

Електронна скринька: lpw.network@gmail.com
Закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, аспірантуру Інституту філософії НАН України, отримала вчене звання старшого наукового співробітника та відповідний атестат ВАК України. Стажувалася в Дюк Університету (США) як IREX Scholar (1996), а також мала короткотермінові навчальні візити до Уорвік Бізнес-школи (Велика Британія), Лованіум Менеджмент Центра (Бельгія) у 1995. Керівник проектів з тематики «корпоративної соціальної відповідальності» (2006-2008), які одними з перших в країні провели експертні обговорення та конференції з цієї теми для ділової та академічної спільноти, журналістів і громадськості. Також вона була науковим редактором, співавтором для двох науково-популярних збірників, що вийшли друком у 2007 і 2008 рр.
Активно займається громадською роботою та аналітикою: Президент ГО "Жіноча Професійна Ліга" www.lpw.org.ua; член ГД ООН; учасник гендерної стратегічної платформи, платформи МСБ, бере участь у експертних робочих групах при державних органах, консультативних зустрічах, зокрема у парламентських слуханнях Верховної Ради України (2013), розробляла експертні матеріали для українських державних та міжнародних організацій. Дослідження в царині соціальної філософії, філософії освіти, підприємництва, організаційного розвитку, гендерних та жіночих студій.

Публікації/Наукова діяльність
Понад 80 опублікованих наукових та науково-популярних праць, які вийшли друком в Україні, США, Німеччині, Росії і Словаччині , серед яких:

Лазоренко О.О. Соціальний капітал: соціальні та професійні мережі в Україні – Київ: Видавництво «Енергія», 2010. (5,2 д.а.).
Лазоренко О.О. Посібник із КСВ. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності /Кол. автор.: Лазоренко О., Колишко Р., та ін. – Київ.: Видавництво «Енергія», 2008. – 96 с.
Лазоренко Олена. Суспільні цінності як регулятор трансформації соціального простору: український та західний глобальний контекст» // Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації: ціннісно-нормативне та інституційне забезпечення його розбудови. – Київ, 2007. – С. 178-189.

Lazorenko, Olena. Inclusive Business Models’ Contribution to the MDGs and Supporting Actors// Vitmark: High-Quality And Affordable Fruit Products From Local Producers – United Nations Development Program, New York, 2010 http://cases.growinginclusivemarkets.com/documents/20.

Лазоренко О.О. Освіта, що забезпечує якість життя: аналітична довідка щодо розробки стратегії навчання дорослих. На прикладі Полтавської області // Київ, 2010.
Лазоренко Олена. Філософія освіти дорослих в контексті практичної парадигми по життєвого навчання: європейський приклад для України // Філософія освіти, 2011–№1-2.–С.255-266 http://nas.academia.edu/OlenaLazorenko
Лазоренко О.О. Людський розвиток у сфері нормативної парадигми соціальної теорії// Ціннісно-нормативне обґрунтування соціальних теорій. – К.: Наукова думка, 2013.

Lazorenko, Olena. Women`s SMEs in Different National Contexts // Innovative SMEs by Gender and Age Around the Mare Balticum, – Hansea Parliament & the Baltic Sea Academy, Hamburg, 2014.
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua