• Олена Олександрівна Лазаренко
    старший науковий співробітник,
    кандидат філософських наук

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу соціальної філософії Iнституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.

Електронна скринька: lpw.network@gmail.com
Закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, аспірантуру Інституту філософії НАН України, отримала вчене звання старшого наукового співробітника та відповідний атестат ВАК України. Стажувалася в Дюк Університету (США) як IREX Scholar (1996), а також мала короткотермінові навчальні візити до Уорвік Бізнес-школи (Велика Британія), Лованіум Менеджмент Центра (Бельгія) у 1995. Керівник проектів з тематики «корпоративної соціальної відповідальності» (2006-2008), які одними з перших в країні провели експертні обговорення та конференції з цієї теми для ділової та академічної спільноти, журналістів і громадськості. Також вона була науковим редактором, співавтором для двох науково-популярних збірників, що вийшли друком у 2007 і 2008 рр.
Активно займається громадською роботою та аналітикою: Президент ГО "Жіноча Професійна Ліга" www.lpw.org.ua; член ГД ООН; учасник гендерної стратегічної платформи, платформи МСБ, бере участь у експертних робочих групах при державних органах, консультативних зустрічах, зокрема у парламентських слуханнях Верховної Ради України (2013), розробляла експертні матеріали для українських державних та міжнародних організацій. Дослідження в царині соціальної філософії, філософії освіти, підприємництва, організаційного розвитку, гендерних та жіночих студій.

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044) 279-32-82 (приймальна директора)
Тел.: (044) 278-06-05

E-mail: instphil@ukr.net