Денис Ігорович Кірюхін
науковий співробітник,
кандидат філософських наук
Біографія
кандидат філософських наук, науковий співробітник відділу соціальної філософії Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України.
Закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка (1999), докторантуру Інституту філософії НАН України (2010). Запрошений професор-дослідник Католицького університету Америки (Вашингтон, 2013).
Галузь наукових інтересів: соціальна теорія, політична філософія, історія західної філософії. В центрі дослідницької уваги — теорія справедливості та соціально-політичні трансформації посткомуністичних країн.
Публікації/Наукова діяльність
Автор понад 60 наукових публікацій, в тому числі монографії «Вступ до філософії релігії Гегеля. Філософія як спекулятивна теологія»(К.: Вид. ПАРАПАН, 2009).Серед публікацій, зокрема:
Kiryukhin D.Roots and Features of Modern Ukrainian National Identity and Nationalism // Ukraine and Russia: People, Politics, Propaganda and Perspectives / Ed. by Ag. Pikulicka-Wilczewska and R. Sakwa. – Bristol: E-International Relations, 2015. – P.59-69.
Кірюхін Д.І. Відповідальність і справедливість // Філософська думка. – №1. – 2014. – С.64-78.
Кирюхин Д.И.Справедливость как aequitas и iustitia в философско-правовой мысли Древнего Рима // Вестник Московского университета. Серия 7 «Философия». – №3. – 2013. – С.63-78.
Кірюхін Д.І. Глобальна справедливість як теоретичний концепт // Практична філософія. – 2011. – №1. – С.147-152.
Кірюхін Д.І. Універсалістський концепт обставин справедливості: межі практичного застосування // Філософська думка. – №4. – 2010. – С.75-86.
Кирюхин Д.И. Борьба с коррупцией как составная часть судебно-правовой реформы и условие достижения социальной справедливости // Судебно-правовая реформа: достижения и пути углубления. – Ташкент: Институт исследования гражданского общества, 2009. – С.20-21
.Kiryukhin D, Shcherbak S.Developmentof Democracyin Post CommunistStates: Ideasof Justiceinthe UkraineandRussia // ContemporaryEuropeanStudies. AnInternational Journalforthe Studyof Contemporary European Politicsand Society. A CentralEastern European Perspective. – vol. 2. – №2. – 2007. – P.92-106.
Кірюхін Д. Визнання: правовий, моральний та політичний аспекти // Філософська думка. – №6. – 2007. – С.101-119.
Кірюхін Д.І. Солідарність та криза колективної ідентичності // Цінності громадянського суспільства і моральний вибір: український досвід. – К.: Етна-1. – 2006. – С.133-143.
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua