Геннадій Іванович Шалашенко
Старший науковий співробітник,

кандидат філософських наук

Біографія
Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук
В Інституті працює з 1983 р.
Сфера наукових інтересів: філософська антропологія
Публікації/Наукова діяльність
– Про людську природу метафізичного зла, або самовикриття гуманізму// Відчуження: минувшість і сьогодення – Київ: Наук. думка, 1995. – С. 29-72.
– Світ людини: проблемність чи проблематичність? Апологія людської неспроможності// Філософська антропологія: екзистенціальні проблеми – К.: Педагогічна думка, 2000. – С. 131-192
– Конститутивна функція людського самозаперечення// Колізії антропологічного розмислу – К.: ПАРАПАН, 2002. – С. 40-78.
– Про есенційний та екзистенційний статуси негації// Людина в есенційних та екзистенційних вимірах – К.: Наук. думка, 2004. – С.116-154
– Як можлива метафізика свободи у ХХІ столітті?//Людина у цивілізації ХХІ століття: проблема свободи – К.:Наук. думка, 2005. – С.85-126.
– Антропологічний вимір трансцендентального аргументу: провокації тотальної людяності// Грані людського буття:позитивні та негативні виміри антропокультурного – К.: Наук. думка, 2010. – С.87-140
Email:solyts@ukr.net
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua