Антон Євгенович Фінько
науковий співробітник,
кандидат філософських наук
Біографія
кандидат філософських наук, науковий співробітник відділу соціальної філософії Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. Закінчив філософський факультет Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка (1995 р.) та аспірантуру Інституту філософії АН України (1999 р.). Працював старшим консультантом Національного інституту українсько-російських відносин і Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБОУ. З 2002 р. – у відділі соціальної філософії Інституту філософії імені Г.С.Сковороди. Захистив кандидатську дисертацію «Етичні засади політико-правової теорії Богдана Кістяківського» (2007, Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України).
Публікації/Наукова діяльність
Фінько А.Є. Вибори-98 (документи, статистика,бібліографія). – К. Парламент. видавництво, 1998 (співавт.).
Финько А.Е. Политические партии Европы: стратегия и тактика в период между выборами. – М.: ИНИОН РАН, 1999 (співвіт.).
Фінько А.Є. Етика і політика. – К.: Стилос, 2001 (співавт.).
Fin’ko А. Sprache-Literatur-Politik: Ost und Sudosteuropa im Wandel.: Hamburg, 2004 (співавт.).
Финько А.Е. Оранжевая революция: украинская версия. – М.: Европа, 2005 (спіаввт.).
Finko A. Ukraine, The Turkis world, and Central Asia // Central Asia And the Caucasus. Journal of Social and Political Studies. – 2009. – № 2 (56).
Finko A. Ukraine: Politics in the Black Sea-Caspian Region and Relations With the Caucasian States // The Caucasus & Globalization. – 2009. – № 4.
Фінько А.Є. Ціннісно-нормативне обґрунтування соціальних теорій. – К.: Наукова думка, 2013 (співав.).
Финько А.Е. Кризис мультикультурализма и проблемы национальной политики. ­ – М.: Весь мир, 2013 (співав.).
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua