Андрій Миколайович Дондюк
Старший науковий співробітник,

кандидат філософських наук

Біографія
Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук
В інституті працює з 1992 р.
Сфера наукових інтересів: методологічні дослідження у філософській антропології, феноменологія аномальної свідомості та французька філософія ХХ ст .

Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації:

  • Антропологія часу як методологічна проблема // Колізії антропологічного розмислу. К.: Парапан, 2002. – С.79-97
  • Багатоманітність людського буття та сутності людини // Філософія. Світ людини. К.: Либідь, 2003. С.121-138.
  • Ідея сутності у феноменологічному знанні – рух від трансцендентальної егології до свідомості реального “Я” // Філософська думка. – 2003. – №4. – С.21-37.
  • Есенційні виміри антропологічного знання: феноменологічні пошуки розв’язання // Філософська думка. – 2003. – №5. – С.12-26.
  • Есенційні та екзистенційні виміри людського у феноменології реальної свідомості. // Людина в есенційних та екзистенційних вимірах. К.: Наукова думка, 2004. – С. 84-115.
  • Проблема Іншого у феноменологічній традиції та ідея свободи // Людина в цивілізації ХХІ століття: проблема свободи. К.: Наукова думка, 2005. – С. 175 -205.
  • Рефлексивне у феноменологічному знанні: позитивна і негативна антропологія та досвід психології і психіатрії. //Гранні людського буття: позитивні та негативні виміри антропологічного. К.: Наукова думка, 2010. – С. 192-216
Email:andriy_dondiuk@yahoo.fr
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua