• Анатолій Миколайович Єрмоленко
    член-кореспондент НАН України,
    доктор філософських наук, професор
доктор філософських наук, професор, директор Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, завідувач відділу соціальної філософії Iнституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, голова спеціалізованої вченої ради Д 26.161.02 в Інституті філсофії імені Г.С.Сковороди НАН України. Водночас професор кафедри філософії та релігієзнавства Національного ун-ту «Києво-Могилянська академія»; професор Науково-консультаційного центру Академії аграрних наук України; член міжнародного комітету Інтернаціонального філософського центру К.-О. Апеля (Козенса, Італія); член міжнародного Центру Ганса Йонаса (Берлін, Німеччина).

Закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (1978), аспірантуру Інституту філософії АН України (1981). Захистив докторську дисертацію на тему: «Дискурс етичних норм та цінностей в сучасній німецькій практичній філософії» (1996, Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України). Стажування в Інституті філософії АН CРСР (1990-1991 р.); запрошений дослідник: Вільний Університет Берліна (2004; 2009); Інститут філософських досліджень Ганновера (2007); запрошений професор Європейського гуманітарного університету (Вільнюс, 2007, 2008). Керівник проекту серії видань перекладів праць сучасних німецьких філософів «Vernunft und Gesellschaft», серед яких переклади з німецької праць К.-О.Апеля, Д.Бьолера, Ю.Габермаса, В.Гьосле, Г.Йонаса, Г.Ленка, К.-М. Маєр-Абіха та ін. Дослідження в царині соціальної філософії, соціології моралі, соціальної етики, німецької практичної філософії та теоретичної соціології.

Номінант дослідницької Премії імені Александра фон Гумбольдта від Вільного університету Берліна, 2006; лауреат дослідницької Премії Американської Ради наукових товариств (ACLS), 2005; лауреат Премії імені Д.І.Чижевського НАН України, 2015.

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua