Вєдров Олексій Ігорович
кандидат філософських наук,
молодший науковий співробітник
Біографія
андидат філософських наук, молодший науковий співробітник відділу соціальної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди у 2011-2014 рр. Закінчив магістерську програму НаУКМА за спеціальністю «філософія» (2007), аспірантуру Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України (2011), стажування у Вільному університеті Берліна (2009-2010. )Автор монографії «Науки про суспільство та соціальний прогрес: Епістемологічні та етичні засади соціальних наук з погляду філософії комунікації» (Київ: Стилос, 2014) та низки статей з епістемології, дискурс-етики й соціальної філософії. Автор і редактор перекладів філософських і соціологічних публікацій з німецької та англійської мов, учасник проекту «Словник європейських філософій» (наукова редакція перекладів), дописувач і співредактор (2010-2014) журналу соціальної критики «Спільне». Сфера наукових інтересів: епістемологія соціальних наук, етичні питання в соціальних науках, дискурс-етика.
Публікації/Наукова діяльність
Вєдров О. І. Знаходити ідеологію в головах і структурах у словах і діях // Commons /Спільне.
Вєдров О. І.Місце критичних соціальних наук у науковченні Карла-Отто Апеля: поза межі догми та ідеології // Філософська думка. – 2009. – № 4. – С. 117-139.
Вєдров О. І. Освіта фаст-фуд. Чому Європою шириться студентський протест? // Commons/Спільне (у співавторстві з Кирилом Ткаченком).
Вєдров О.І.Т рансцендентально-прагматичне граничне обґрунтування та рефлексія про домагання значущості // Практична філософія. – 2010. – № 3. – С. 94-104.
Наукове редагування перекладу з німецької мови та передмова: Мангайм К. Ідеологія та утопія. – К.: Дух і Літера, 2008.
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua