Валентин Лук'янець
доктор філософських наук,

професор

Біографія

доктор філософських наук, професор

В Інституті працює з 1968 р.

Проблемне поле досліджень:

філософські та методологічні проблеми: природничих та гуманітарних наук, сучасного оновлення наукового дискурсу, інформаційного суспільства, лінгвістичного повороту філософії, постмодерністського стану науки, формування наукомістського майбутнього постіндустріального соціуму, долі людини в еру супертехнологій.

Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації:

  • Физико-математические пространства и реальность. – К: Наукова думка, 1971.
  • Философские основания математического познания. – К.: Наукова думка, 1980.
  • Физико-математическое познание: природа, основания, динамика. – К.: Наукова думка, 1993 (у співавт.).
  • Філософський постмодерн. – К.: Абрис, 1998 (у співавт.).
  • Сучасний науковий дискурс: оновлення методологічної культури. – К., 2000 (у співавт.).
  • Розділи в монографіях: Світоглядні імплікації науки. – К.: Парапан, 2004; Науковий світогляд на зламі століть. – К.: Вид. Парапан, 2006;
  • Наука і освіта: сучасні трансформації. – К.: Парапан, 2007.
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua