• Валентин Лук'янець
    доктор філософських наук,

    професор

доктор філософських наук, професор

В Інституті працює з 1968 р.

Проблемне поле досліджень:

філософські та методологічні проблеми: природничих та гуманітарних наук, сучасного оновлення наукового дискурсу, інформаційного суспільства, лінгвістичного повороту філософії, постмодерністського стану науки, формування наукомістського майбутнього постіндустріального соціуму, долі людини в еру супертехнологій.

Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua