Вікторія Вікторівна Шамрай
старший науковий співробітник,
кандидат філософських наук
Біографія
кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу соціальної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. Закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (1984), аспірантуру Інституту філософії АН України (1991, і того ж року захистила кандидатську дисертацію «Соціальний суб’єкт та його роль в перетворенні суспільства»). Має звання старшого наукового співробітника (2001). Дослідження в царині соціальної та політичної філософій.
Публікації/Наукова діяльність
Авторка понад 60 публікацій, серед яких 2 індивідуальних та 12 колективних монографій, зокрема:
Шамрай В. В. Модерне суспільство: від ліберальної і тоталітарної утопій до мережної соціальності. – Київ: НАН України, 2015. – 320 с.
Шамрай В. В. Преобразование общества: пределы возможного. – К.: Наукова думка, 1994. – 176 с.
Феномен української культури. – К. : Фенікс, 1996 (співавт.).
Постсоветская публичность: Беларусь, Украина. – Вильнюс: ЕГУ, 2008 (співавт.).
Синергетика i освіта: Монографiя / За ред. В. Г. Кременя. – К.: ІОД НАПН України, 2014.
Синергетика i творчість : Монографiя / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ІОД НАПН України, 2014 (співавт.)
Ціннісно-нормативне обґрунтування соціальних теорій : Монографiя / За ред. А. М. Єрмоленка. – К.: НАН України, 2013 (співавт.)
Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів. – К.: Педагогічна думка, 2011 (співавт.)
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua