• Вікторія Вікторівна Шамрай
    старший науковий співробітник,
    кандидат філософських наук
кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу соціальної філософії Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. Закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка (1984), аспірантуру Інституту філософії АН України (1991, і того ж року захистила кандидатську дисертацію «Соціальний суб’єкт та його роль в перетворенні суспільства»). Має звання старшого наукового співробітника (2001). Дослідження в царині соціальної та політичної філософій.
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044) 279-32-82 (приймальна директора)
Тел.: (044) 278-06-05

E-mail: instphil@ukr.net