Сергій Грабовський
Старший науковий співробітник,

кандидат філософських наук

Біографія
Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук
В інституті працює з 1992 р.
Проблемне поле досліджень:
філософсько-світоглядні, етнокультурні та політико-економічні проблеми екології, філософія історії та метаісторія, філософія політики, ґлобалістика.
Публікації/Наукова діяльність

Основні публікації:

  • Нариси з історії українського державотворення. Навчальний посібник. – К.: Генеза, 1995. – 608 с. (у співавт.).
  • ХХ століття та українська людина. Виклики і відповіді. – К.: Стилос, 2000. – 228 с.
  • Український космос. Космічна енциклопедія. Науково-популярне видання. – К.: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2009. – 48 с. (у співавт.).
  • Політико-економічні параметри оптимізації соціоприродних систем у ХХІ столітті // Феномен соціоприродних систем. Світоглядно-методологічні нариси. – К.: ПАРАПАН, 2009. – С. 201 – 283.
  • Критика бездарного розуму. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2009. – 366 с.
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044)278-06-05 (приймальна директора)
Факс: (044)278-63-66

E-mail: if-ukr@i.ua