• Сергій Грабовський
    Старший науковий співробітник,

    кандидат філософських наук

Старший науковий співробітник, кандидат філософських наук
В інституті працює з 1992 р.
Проблемне поле досліджень:
філософсько-світоглядні, етнокультурні та політико-економічні проблеми екології, філософія історії та метаісторія, філософія політики, ґлобалістика.
Контакти

Адреса Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України: 01001, Київ, Трьохсвятительська, 4,
(Adress in english: 4, Tryokhsviatitelska str., Kyiv 01001, Ukraine)

Тел.: (044) 279-32-82 (приймальна директора)
Тел.: (044) 278-06-05

E-mail: instphil@ukr.net